Trendy v smart meteringu a smart gride

Postrehy z medzinárodnej konferencie European Utility Week

Trendy v smart meteringu a smart gride

eHYDE PARK (video názory, postrehy, polemiky, think tank...)