Business Intelligence v praxi slovenských organizácií - prieskum portálu efocus.sk

Business Intelligence v praxi slovenských organizácií - prieskum portálu efocus.sk. Získané informácie…

Business Intelligence v praxi slovenských organizácií - prieskum portálu efocus.sk

Prieskumy & analýzy

Prieskum IT: prevláda zvýšenie IT bezpečnosti a zlepšenie využívania vlastných serverových zdrojov

Prieskum IT: prevláda zvýšenie IT bezpečnosti a zlepšenie využívania vlastných serverových zdrojov Článok vyžaduje prihlásenie

Medzi najvyššie priority IT manažérov a špecialistov na Slovensku patrí už tretí rok zvýšenie…

Manažment & technológie

Digitálny vlastnoručný podpis ako osobný údaj a biometrický údaj

Digitálny vlastnoručný podpis ako osobný údaj a biometrický údaj

V tomto článku formulujem úvahy, názory či vysvetlenie pojmov súvisiacich s chápaním digitálneho…