GDPR pod drobnohľadom: hlásenie incidentov, nové povinnosti spracovateľov a risk management

Mgr. et Mgr. Ing. Jan Tomíšek, ROWAN LEGAL

GDPR pod drobnohľadom: hlásenie incidentov, nové povinnosti spracovateľov a risk management

eHYDE PARK (video názory, postrehy, polemiky, think tank...)

Kryptorealita a budúcnosť IT bezpečnosti

16. mája 2017, Bratislava

I. Hrozby a ohrozenia v kyberpriestore
II. Informačná bezpečnosť: teória verzus prax
III. Panelová diskusia