Ochrana osobných údajov - čo na nás chystá EU?

Súčasnosť a budúcnosť ochrany osobných údajov. Návrh novej európskej legislatívy na ochranu…

Ochrana osobných údajov - čo na nás chystá EU?

Projektový manažment

Súťaž Projekt roka 2015

Súťaž Projekt roka 2015

Spoločnosť pre projektové riadenie a PMI Slovakia Chapter, v spolupráci s portálom efocus.sk vyhlasujú…

Prognózy

Prognózy pre 2015: Platby smartfónmi v obchodoch sú na vzostupe a podniky sú motorom zavádzania nových technológií

Prognózy pre 2015: Platby smartfónmi v obchodoch sú na vzostupe a podniky sú motorom zavádzania nových technológií

Čitatelia z miléniovej generácie uprednostňujú tlačené knihy pred digitálnymi, a preto sa v roku…

Trendy & analýzy

Big data - dosť bolo bla, bla… Ako to naozaj uchopiť?

Big data - dosť bolo bla, bla… Ako to naozaj uchopiť? Platený článok

Je slovenské prostredie pripravené vyťažiť z BigData skutočné peniaze?

IT právo 2015: Nový Autorský zákon a zmluvné vzťahy. Softvérové právo. Cloud a právo. Zodpovednosť za internetový obsah. Zamestnanec a využívanie nových technológií. Dodávateľsko-odberateľské vzťahy.

16.6.2015, Bratislava

Súčasnosť a budúcnosť ochrany osobných údajov & Biometria dnes


28. mája 2015, Bratislava

  • Trendy a stratégie ochrany osobných údajov
  • Biometria v praxi
  • Technológie a riešenia pre digitalizovaný podpis
  • Slovenská a európska legislatíva
  • Panelová diskusia