Gartner’s 2014 Hype Cycle for Emerging Technologies Maps the Journey to Digital Business

2014 Hype Cycle Special Report Evaluates the Maturity of More Than 2,000 Technologies: The journey to…

Gartner’s 2014 Hype Cycle for Emerging Technologies Maps the Journey to Digital Business

Prieskumy & analýzy

Prieskum IT: prevláda zvýšenie IT bezpečnosti a zlepšenie využívania vlastných serverových zdrojov

Prieskum IT: prevláda zvýšenie IT bezpečnosti a zlepšenie využívania vlastných serverových zdrojov Článok vyžaduje prihlásenie

Medzi najvyššie priority IT manažérov a špecialistov na Slovensku patrí už tretí rok zvýšenie…

Manažment & technológie

Digitálny vlastnoručný podpis ako osobný údaj a biometrický údaj

Digitálny vlastnoručný podpis ako osobný údaj a biometrický údaj

V tomto článku formulujem úvahy, názory či vysvetlenie pojmov súvisiacich s chápaním digitálneho…

8. ročník výročnej konferencie Projektový manažment & workshopy

21.- 22.10.2014, Bratislava

* Líniový verzus projektový manažment
* Stakeholder manažment