Zákon o ochrane osobných údajov ako vykonávací predpis k GDPR

Prezentuje: Irena Hudecová, Úrad na ochranu osobných údajov SR.

Zákon o ochrane osobných údajov ako vykonávací predpis k GDPR

eHYDE PARK (video názory, postrehy, polemiky, think tank...)

SÚŤAŽ - PROJEKTOVÉ RIADENIE