Fornetti Slovensko riadi procesy pomocou QAD Enterprise Applications

26. 09. 2008 | 9/2008 | Komentáre čitateľov [1]

Fornetti Slovensko riadi procesy pomocou QAD Enterprise Applications.

Fornetti Slovenskoriadiprocesy pomocouQAD Enterprise Applications

Minerva oznamuje, že výrobca mrazených pekárenských polotovarov, Fornetti Slovakia, spol. sr. o., zvolil ERP systém QAD Enterprise Applications na plánovanie podnikových zdrojov vo svojom výrobnom závode. Fornetti Slovakia zamestnáva 200 pracovníkov ajej sortiment tvoria mrazené predkysnuté slané asladké výrobky. Podnikanie Fornetti funguje na systéme franchise okrem Slovenska tiež vČechách, Nemecku, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku aChorvátsku.Po štúdii riešení sdefinovaním procesov oblastí implementácie aharmonogramu, ktorú vypracovala Minerva Slovensko, bolo rozhodnuté oimplementácii systému.

Cieľom zavedenia QAD Enterprise Applications je pokrytie asprehľadnenie oblastí výroby, financií, distribúcie apersonalistiky. Vďalšej etape, ktorá je plánovaná na budúci rok, bude zavedené riešenie čiarových kódov do procesov distribúcie, ďalej modul na Riadenie ľudských zdrojov, riadenie veľkoskladu zabezpečí modul QAD Warehousing aobchodní zástupcovia vteréne budú využívať SFA Hamilton na obchodnú amarketingovú činnosť.


Napísať komentárIT právo 2015: Nový Autorský zákon a zmluvné vzťahy. Softvérové právo. Cloud a právo. Zodpovednosť za internetový obsah. Zamestnanec a využívanie nových technológií. Dodávateľsko-odberateľské vzťahy.

16.6.2015, Bratislava

Súčasnosť a budúcnosť ochrany osobných údajov & Biometria dnes


28. mája 2015, Bratislava

  • Trendy a stratégie ochrany osobných údajov
  • Biometria v praxi
  • Technológie a riešenia pre digitalizovaný podpis
  • Slovenská a európska legislatíva
  • Panelová diskusia