Fornetti Slovensko riadi procesy pomocou QAD Enterprise Applications

26. 09. 2008 | 9/2008 | Komentáre čitateľov [1]

Fornetti Slovensko riadi procesy pomocou QAD Enterprise Applications.

Fornetti Slovenskoriadiprocesy pomocouQAD Enterprise Applications

Minerva oznamuje, že výrobca mrazených pekárenských polotovarov, Fornetti Slovakia, spol. sr. o., zvolil ERP systém QAD Enterprise Applications na plánovanie podnikových zdrojov vo svojom výrobnom závode. Fornetti Slovakia zamestnáva 200 pracovníkov ajej sortiment tvoria mrazené predkysnuté slané asladké výrobky. Podnikanie Fornetti funguje na systéme franchise okrem Slovenska tiež vČechách, Nemecku, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku aChorvátsku.Po štúdii riešení sdefinovaním procesov oblastí implementácie aharmonogramu, ktorú vypracovala Minerva Slovensko, bolo rozhodnuté oimplementácii systému.

Cieľom zavedenia QAD Enterprise Applications je pokrytie asprehľadnenie oblastí výroby, financií, distribúcie apersonalistiky. Vďalšej etape, ktorá je plánovaná na budúci rok, bude zavedené riešenie čiarových kódov do procesov distribúcie, ďalej modul na Riadenie ľudských zdrojov, riadenie veľkoskladu zabezpečí modul QAD Warehousing aobchodní zástupcovia vteréne budú využívať SFA Hamilton na obchodnú amarketingovú činnosť.


Napísať komentárJubilejný 10. ročník konferencie Projektový manažment “Ako efektívne riadiť projekty”


workshopy: 18.10.2016
konferencia: 19.10.2016

I. Best practices: Ako efektívne riadiť projekty/spolupráca zadávateľ projektu verzus projektoví manažéri
II. Soft skills projektového manažéra

Právna ochrana bezpečnosti v digitálnom svete


29.septembra 2016, Technopol Bratislava

  • Nové trestné činy týkajúce sa počítačových systémov
  • Povinnosť notifikácie bezpečnostných incidentov
  • Nové pravidlá pre doménu .sk a návrh mimosúdneho riešenia doménových sporov
  • eIDAS nahrádza súčasný zákon o elektrofonickom podpise
  • Nové všeobecné nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov
  • Verejné obstarávanie na mieru šitých softvérových diel