Konferencie efocus v roku 2018

25. 01. 2015 | Komentáre čitateľov [0]

Konferencie efocus v roku 2018

__________________________________________________________________

22. Marec 2018: Skúsenosti z implemetácie GDPR
 
24. Apríl: Technologické fórum: riešenia pre informačnú a kyber bezpečnosť (Šifrovanie dát * Anonymizácia * *Dátová podpora GDPR * Mazanie osobných údajov * Monitoring siete)
 
22. Máj: IT riziká a ich manažment/ riziká v kyberpriestore
 
5. Jun: IT právo: Ochrana duševného vlastníctva/softvérové právo/patenty a vynálezy
 
16.-17. Október: Projektový manažment  - ako efektívne riadiť projekty
 
22. November: Nové trendy v utilitách (smart grid, smart cities, e-mobilita, energetická efektívnosť)
.......................
 
.......................

Ďalšie informácie: Jozef Šupšák; jsupsak(at)efocus.sk

Galéria obrázkov

Napísať komentár

Diskusia k článku je momentálne pozastavená.

Workshopy a konferencia: Prečo a na čom zlyhávajú niektoré projekty? Prečo sú málo úspešné, alebo aj neúspešné?


16.-17.10.2018, hotel Holiday Inn, Bratislava

  • Čo vlastne zlyháva, nápady, alebo projekty?
  • Prečo je cesta projektom trnitá a veľmi často končí neúspechom?
  • Radenie virtuálnych projektových tímov
  • Budovanie projektových tímov nového typu
  • Umenie prezentácie