Dušan Krcho

Solution Architect, SAS Slovakia

Od IT k biznis riešeniam – 360 stupňový pohľad

Všetky IT projekty týkajúce sa dátovej integrácie, kvality dát, reportingu, BI a analytiky, sú nevyhnutné a bez nich to jednoducho nejde.No nakoniec aj tak, čo sa ráta, je záverečný prínos pre firmu v podobe riešenia daného biznis problému. Čo teda v súčasnosti prináša firmám najvyššiu pridanú hodnotu?

Dušan Krcho, absolvent Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK, odborov softvérové inžinierstvo a teoretická informatika pracuje 10 rokov v oblasti IT, pričom posledných 5 rokov pôsobí v spoločnosti SAS Slovakia, s.r.o.. Je jej hlavný Solution Architect a je zaangažovaný do návrhu architektúry riešení takmer všetkých projektov, ktoré na Slovensku SAS implementuje v bankovom, poisťovacom, ale aj telekomunikačnom sektore.


« Späť

IT právo 2015: Nový Autorský zákon a zmluvné vzťahy. Softvérové právo. Cloud a právo. Zodpovednosť za internetový obsah. Zamestnanec a využívanie nových technológií. Dodávateľsko-odberateľské vzťahy.

16.6.2015, Bratislava

Súčasnosť a budúcnosť ochrany osobných údajov & Biometria dnes


28. mája 2015, Bratislava

  • Trendy a stratégie ochrany osobných údajov
  • Biometria v praxi
  • Technológie a riešenia pre digitalizovaný podpis
  • Slovenská a európska legislatíva
  • Panelová diskusia