Dušan Krcho

Solution Architect, SAS Slovakia

Od IT k biznis riešeniam – 360 stupňový pohľad

Všetky IT projekty týkajúce sa dátovej integrácie, kvality dát, reportingu, BI a analytiky, sú nevyhnutné a bez nich to jednoducho nejde.No nakoniec aj tak, čo sa ráta, je záverečný prínos pre firmu v podobe riešenia daného biznis problému. Čo teda v súčasnosti prináša firmám najvyššiu pridanú hodnotu?

Dušan Krcho, absolvent Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK, odborov softvérové inžinierstvo a teoretická informatika pracuje 10 rokov v oblasti IT, pričom posledných 5 rokov pôsobí v spoločnosti SAS Slovakia, s.r.o.. Je jej hlavný Solution Architect a je zaangažovaný do návrhu architektúry riešení takmer všetkých projektov, ktoré na Slovensku SAS implementuje v bankovom, poisťovacom, ale aj telekomunikačnom sektore.


« Späť

Jubilejný 10. ročník konferencie Projektový manažment “Ako efektívne riadiť projekty”


workshopy: 18.10.2016
konferencia: 19.10.2016

I. Best practices: Ako efektívne riadiť projekty/spolupráca zadávateľ projektu verzus projektoví manažéri
II. Soft skills projektového manažéra

Právna ochrana bezpečnosti v digitálnom svete


29.septembra 2016, Technopol Bratislava

  • Nové trestné činy týkajúce sa počítačových systémov
  • Povinnosť notifikácie bezpečnostných incidentov
  • Nové pravidlá pre doménu .sk a návrh mimosúdneho riešenia doménových sporov
  • eIDAS nahrádza súčasný zákon o elektrofonickom podpise
  • Nové všeobecné nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov
  • Verejné obstarávanie na mieru šitých softvérových diel