Dušan Krcho

Solution Architect, SAS Slovakia

Od IT k biznis riešeniam – 360 stupňový pohľad

Všetky IT projekty týkajúce sa dátovej integrácie, kvality dát, reportingu, BI a analytiky, sú nevyhnutné a bez nich to jednoducho nejde.No nakoniec aj tak, čo sa ráta, je záverečný prínos pre firmu v podobe riešenia daného biznis problému. Čo teda v súčasnosti prináša firmám najvyššiu pridanú hodnotu?

Dušan Krcho, absolvent Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK, odborov softvérové inžinierstvo a teoretická informatika pracuje 10 rokov v oblasti IT, pričom posledných 5 rokov pôsobí v spoločnosti SAS Slovakia, s.r.o.. Je jej hlavný Solution Architect a je zaangažovaný do návrhu architektúry riešení takmer všetkých projektov, ktoré na Slovensku SAS implementuje v bankovom, poisťovacom, ale aj telekomunikačnom sektore.


« Späť

Informačná bezpečnosť 2014: Identity manažment & biometria

Štvrtok, 22.5.2014, Bratislava

Štvrtý ročník konferencie, zameraný na ochranu údajov pred vnútornými a vonkajšími narušiteľmi.
Agenda:

  • Legislatíva bezpečnosti,
  • Budúcnosť autentizáciie,
  • Zodpovednosť za škody,
  • Kam kráča biometria – prednosti verzus riziká