Dopady GDPR na organizácie

05. 12. 2017 | Komentáre čitateľov [0]

Dopad GDPR na organizácie. Prezentuje Jakub Berthoty, AK Dagital Legal.

Videozáznam celej prednášky na: http://bit.ly/2u1BRNW


Napísať komentárIT právo 2018: Výzvy duševného vlastníctva pre technológie a elektronické komunikácie

5. júna 2018

  • Význam dizajnov v IT
  • Netradičné druhy ochranných známok
  • Doménové spory
  • Softvér na objednávku
  • Zmluvné typy v oblasti softvéru a informačných technológií
  • Tvorba počítačových programov v rámci pracovnoprávnych vzťahov