8. ročník výročnej konferencie Projektový manažment & workshopy

21.- 22.10.2014, Bratislava

* Líniový verzus projektový manažment
* Stakeholder manažment