IT právo 2015: Nový Autorský zákon a zmluvné vzťahy. Softvérové právo. Cloud a právo. Zodpovednosť za internetový obsah. Zamestnanec a využívanie nových technológií. Dodávateľsko-odberateľské vzťahy.

16.6.2015, Bratislava

Súčasnosť a budúcnosť ochrany osobných údajov & Biometria dnes


28. mája 2015, Bratislava

  • Trendy a stratégie ochrany osobných údajov
  • Biometria v praxi
  • Technológie a riešenia pre digitalizovaný podpis
  • Slovenská a európska legislatíva
  • Panelová diskusia