Inteligentné siete v elektroenergetike


23. novembra 2016


I. Trendy a stratégie v uplatňovaní inteligentných technológií
II. Benefity smart meteringu – ako ďalej