Manažment a monitoring bezpečnostných incidentov v informačných systémoch

29. apríla 2015, Bratislava