Moderné nástroje, technológie a taktiky ako nájsť nových a udržať si doterajších zákazníkov

  • CRM systém
  • Business intelligence
  • Big data
  • Analytika sociálnych sietí


    31. marca 2016, Bratislava