Kryptorealita a budúcnosť IT bezpečnosti

16. mája 2017, Bratislava

I. Hrozby a ohrozenia v kyberpriestore
II. Informačná bezpečnosť: teória verzus prax
III. Panelová diskusia