Právna ochrana bezpečnosti v digitálnom svete


29.septembra 2016, Technopol Bratislava

  • Nové trestné činy týkajúce sa počítačových systémov
  • Povinnosť notifikácie bezpečnostných incidentov
  • Nové pravidlá pre doménu .sk a návrh mimosúdneho riešenia doménových sporov
  • eIDAS nahrádza súčasný zákon o elektrofonickom podpise
  • Nové všeobecné nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov
  • Verejné obstarávanie na mieru šitých softvérových diel