Informačná bezpečnosť 2014: Identity manažment & biometria

Štvrtok, 22.5.2014, Bratislava

Štvrtý ročník konferencie, zameraný na ochranu údajov pred vnútornými a vonkajšími narušiteľmi.
Agenda:

  • Legislatíva bezpečnosti,
  • Budúcnosť autentizáciie,
  • Zodpovednosť za škody,
  • Kam kráča biometria – prednosti verzus riziká