Big data – veľké očakávania. A realita?

Štvrtok 9.10,2014, Technopol Bratislava

  • Prípadové štúdie
  • Analýza veľkých dát
  • Big data v praxi
  • Big dáta a právo