Dopad kryptoanarchie a zdieľanej ekonomiky na našu budúcnosť

23. 03. 2016 | Komentáre čitateľov [0]

Decentralizácia spoločnosti a nárast služieb zdieľanej ekonomiky (napríklad Uber, Airbnb), kedy ktokoľvek na svete dokáže plniť požiadavky a želania komukoľvek na svete, spôsobuje, že rola centrálnej vlády začína byť zbytočná.

Pavol Lupták, Nethemba: Dopad kryptoanarchie a zdieľanej ekonomiky na našu budúcnosť. Prednáška na konferencii SOFTECON 2016.

Decentralizácia spoločnosti a nárast služieb zdieľanej ekonomiky (napríklad Uber, Airbnb), kedy ktokoľvek na svete dokáže plniť požiadavky a želania komukoľvek na svete, spôsobuje, že rola centrálnej vlády začína byť zbytočná. Reputačné modely a sprostredkovateľské služby tretej strany (tzv. “escrow services”) umožňujú vznik vzájomných digitálnych kontraktov bez potreby geograficky vymedzeného právneho systému. Cieľom tejto prezentácie je pokúsiť sa odhadnúť dopad kryptoanarchie a zdieľanej ekonomiky na našu digitálnu spoločnosť v nasledujúcich desiatich až pätnástich rokoch

Zobraziť video
Pre zobrazenie obsahu kliknite sem

Napísať komentárIT právo 2018: Výzvy duševného vlastníctva pre technológie a elektronické komunikácie

5. júna 2018

  • Význam dizajnov v IT
  • Netradičné druhy ochranných známok
  • Doménové spory
  • Softvér na objednávku
  • Zmluvné typy v oblasti softvéru a informačných technológií
  • Tvorba počítačových programov v rámci pracovnoprávnych vzťahov