Konferencie efocus 2018

11. 01. 2018 | Komentáre čitateľov [0]

Plán konferencií efocus na rok 2018

• 22. Marec 2018: GDPR a ochrana osobných údajov (prípadové štúdie)
• 24. Apríl: Technologická podpora GDPR: Šifrovanie dát * Anonymizácia * *Dátová podpora GDPR * Mazanie osobných údajov
• 22. Máj: Kybernetická bezpečnosť/IT riziká a ich manažment
• 5. Jun: IT právo: Ochrana duševného vlastníctva/softvérové právo/patenty a vynálezy
• 16.-17. Október: Projektový manažment – ako efektívne riadiť projekty
• 21. November: Nové trendy v utilitách (smart grid, smart cities, e-mobilita, energetická efektívnosť)
…………………..

Kontakt:
Jozef Šupšák
jsupsak(at)efocus.sk


Na stiahnutie

Tematicky_plan_konferencii_efocus_2018_w.pdf (PDF)

Napísať komentárWorkshopy a konferencia: Prečo a na čom zlyhávajú niektoré projekty? Prečo sú málo úspešné, alebo aj neúspešné?


16.-17.10.2018, hotel Holiday Inn, Bratislava

  • Čo vlastne zlyháva, nápady, alebo projekty?
  • Prečo je cesta projektom trnitá a veľmi často končí neúspechom?
  • Radenie virtuálnych projektových tímov
  • Budovanie projektových tímov nového typu
  • Umenie prezentácie