KCCKB získalo akreditáciu pre certifikáciu audítorov kybernetickej bezpečnosti

13. 05. 2020 | Komentáre čitateľov [0]

Dňom 15.4.2020 je Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti (KCCKB) spôsobilé vykonávať certifikáciu audítorov kybernetickej bezpečnosti podľa zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Túto certifikačnú činnosť bude vykonávať v súlade so schválenou certifikačnou schémou overovania odbornej spôsobilosti audítora kybernetickej bezpečnosti. O akreditácii rozhodla Slovenská národná akreditačná služba, ktorá posúdila naplnenie všetkých náležitostí v súlade s ISO/IEC 17024:2012. KCCBK sa tak stalo prvým akreditovaným certifikačným orgánom v tejto oblasti.

Centrum je oprávnené certifikovať audítorov kybernetickej bezpečnosti, a tým predstavuje významný prvok podporujúci zlepšovanie a udržiavanie kybernetickej bezpečnosti v Slovenskej republike. Generálny riaditeľ KCCKB Ivan Makatura: „Do prebiehajúceho procesu akreditácie nám nečakane zasiahla pandémia vírusu COVID-19 a museli sme tak množstvo procesov prepracovať a prispôsobiť bezpečnostným opatreniam mimoriadnej situácie. S potešením však konštatujem, že tak tím KCCKB ako aj tím  posudzovateľov  Slovenskej  národnej  akreditačnej  služby preukázal vysokú profesionalitu a v náročných podmienkach dokázal vykonať všetky potrebné aktivity v požadovanej miere i kvalite.“


KCCKB plánuje spustiť certifikáciu audítorov kybernetickej bezpečnosti v najbližších dňoch, pri plnom rešpektovaní opatrení (COVID-19) stanovených vládou SR. Bližšie informácie budú priebežne zverejnené na stránke www.cybercompetence.sk.


Napísať komentár