Chyby, ktoré ohrozujú vašu autoritu

26. 10. 2008 | 9/2008 | Komentáre čitateľov [0]

Chyby, ktoré ohrozujú vašu autoritu. Autorita je vplyv, ktorý manažér uplatňuje na pracovníkov. Každý vedúci má formálnu autoritu, ktorá je daná jeho postavením v organizačnej a mocenskej štruktúre firmy, právomocami a zodpovednosťami. To, ako manažéra pracovníci skutočne vnímajú, však značne závisí od neformálnej autority. Pracovníci intenzívne vnímajú prv¬ky v správaní manažéra. Musí počí¬tať s tým, že podriadení neustále sle¬dujú a vyhodnocujú jeho správanie.

Chyby, ktoré ohrozujú vašu autoritu

Autorita je vplyv, ktorý manažér uplatňuje na pracovníkov. Každý vedúci má formálnu autoritu, ktorá je daná jeho postavením v organizačnej a mocenskej štruktúre firmy, právomocami a zodpovednosťami. To, ako manažéra pracovníci skutočne vnímajú, však značne závisí od neformálnej autority.

NEFORMÁLNA AUTORITA

Pracovníci intenzívne vnímajú prv¬ky v správaní manažéra. Musí počí¬tať s tým, že podriadení neustále sle¬dujú a vyhodnocujú jeho správanie. Vybudovať si autoritu a kredibili¬tu trvá obvykle dlho, zničiť ju mož¬no v priebehu chvíľky. Pracovníci sú veľmi citliví napríklad na to, ako sa manažéri správajú v priebehu krí¬zy, či si dokážu priznať svoju chybu, ako reagujú, keď sú obrazne poveda¬né nachytaní na hruškách. Ak dôjde k „nehode“, ktorá by mohla poškodiť autoritu manažéra, je lepšie priznať si chybu.

Galéria obrázkov

PDF prílohy

Stiahnite si PDF verziu článku


Napísať komentárZnalosti ako najdôležitejšie aktívum modernej organizácie

7.11.2019, Bratislava

  • Znalostný manažment – praktiky, technológie a praktické príklady
  • Learning Management System
  • Budoucnost organizací a jak se na ni připravit
  • Umelá inteligencia a znalosti

13. ročník konferencie Projektový manažment: Hybridné projektové riadenie – stratégia v praxi

22.-23.10.2019, Bratislava

Tri predkonferenčné workshopy
Hybridné projektové riadenie