Chyby pri prijímaní zamestnancov

26. 10. 2008 | 9/2008 | Komentáre čitateľov [0]

Chyby pri prijímaní zamestnancov. Získanie a výber zamestnancov, predovšetkým tých, ktorí budú zastávať dôležité miesta, patrí k najvýznamnejším personálnym úlohám. Ich správna realizácia vyžaduje prípravu a zodpovedajúcu pozornosť. Čas venovaný vyhľadávaniu a výberu zamestnancov je lepšia investícia ako riešenie problémov spôsobených nevhodne prijatými ľuďmi.

Chyby pri prijímaní zamestnancov

Získanie a výber zamestnancov, predovšetkým tých, ktorí budú zastávať dôležité miesta, patrí k najvýznamnejším personálnym úlohám. Ich správna realizácia vyžaduje prípravu a zodpovedajúcu pozornosť. Čas venovaný vyhľadávaniu a výberu zamestnancov je lepšia investícia ako riešenie problémov spôsobených nevhodne prijatými ľuďmi.

VÝZNAM PRÍPRAVY

Ak nie sú zreteľne stanovené požia¬davky kladené na pracovné miesto (očakávané pracovné výsledky a s ni¬mi spojené osobné nároky) či pracovné a ďalšie podmienky na obsadzované po¬zície, správny výber nového zamestnan¬ca je prakticky nemožný. Keď je miesto nové, je preňho potrebné presne charak¬terizovať jeho úlohy a zodpovednos¬ti, keď už existuje, je vhodné skontro¬lovať jeho charakteristiku a v prípade potreby ju zmeniť tak, aby odrážala skutočné požiadavky tejto pozície.

Galéria obrázkov

PDF prílohy

Stiahnite si PDF verziu článku


Napísať komentárZnalosti ako najdôležitejšie aktívum modernej organizácie

7.11.2019, Bratislava

  • Znalostný manažment – praktiky, technológie a praktické príklady
  • Learning Management System
  • Budoucnost organizací a jak se na ni připravit
  • Umelá inteligencia a znalosti

13. ročník konferencie Projektový manažment: Hybridné projektové riadenie – stratégia v praxi

22.-23.10.2019, Bratislava

Tri predkonferenčné workshopy
Hybridné projektové riadenie