Gabriel Fedorko

25. 02. 2009 | 3/2009 | Komentáre čitateľov [0]

Gabriel Fedorko do spoločnosti Microsoft Slovakia nastúpil v roku 2001. Zastáva funkciu technického riaditeľa a venuje sa predovšetkým rozvoju znalostí zákazníkov a partnerov o najnovších Microsoft technológiách a produktoch prostredníctvom osobných konzultácií, ale aj cestou konferencií a iných vzdelávacích aktivít. Ako zastupujúci vedúci riadi divíziu, ktorej úlohou je podpora implementácie technológií a riešení na platforme produktového portólia spoločnosti Microsoft, zapájanie partnerov a trhu do procesov v spoločnosti, edukačná činnosť a zdieľanie know-how v širokom spektre oblasti riešení.

Gabriel Fedorko pôsobil predtým ako riaditeľ divízie IT v Poštovej banke a stál na čele projektového tímu pre implementáciu internetových bankových služieb. Pod jeho vedením sa v Poštovej banke v apríli 1998 uskutočnila prvá aktívna banková transakcia cez Internet na Slovensku a v roku 2000 bol spustený projekt mobilného bankovníctva cez protokol WAP. Bol to jeden z prvých projektov mobilných WAP aplikácií v Európe. Vzdelanie získal na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave.

Galéria obrázkov


Napísať komentárZnalosti ako najdôležitejšie aktívum modernej organizácie

7.11.2019, Bratislava

  • Znalostný manažment – praktiky, technológie a praktické príklady
  • Learning Management System
  • Budoucnost organizací a jak se na ni připravit
  • Umelá inteligencia a znalosti

13. ročník konferencie Projektový manažment: Hybridné projektové riadenie – stratégia v praxi

22.-23.10.2019, Bratislava

Tri predkonferenčné workshopy
Hybridné projektové riadenie