Kto je „manažér 21. storočia“?

26. 10. 2008 | 9/2008 | Komentáre čitateľov [0]

Kto je „manažér 21. storočia“? Tak, ako je každá organizácia originálom, je aj originálom každý manažér. Touto jedinečnosťou svojej osobnosti prináša na manažérsky post pridanú hodnotu. Vedúci by sa jej nemal nikdy vzdať, nemal by nikoho „kopírovať“, aj keď príklad hodný nasledovania je príjemnou oporou v ťažkých chvíľach manažérskeho chlebíka.

Kto je „manažér 21. storočia“?

Tak, ako je každá organizácia originálom, je aj originálom každý manažér. Touto jedinečnosťou svojej osobnosti prináša na manažérsky post pridanú hodnotu. Vedúci by sa jej nemal nikdy vzdať, nemal by nikoho „kopírovať“, aj keď príklad hodný nasledovania je príjemnou oporou v ťažkých chvíľach manažérskeho chlebíka.

Len tí najskúsenejší, len ľudia dis¬ponujúci mravnými hodnotami sú schopní prijať svoju moc s pokorou, pochopiť, že sa nestali nenahradi¬teľnými ani neomylnými, že ne¬môžu všetko, že sú povinní niesť zodpovednosť za všetkých, ktorým budú „šéfovať“.

Galéria obrázkov

PDF prílohy

Stiahnite si PDF verziu článku


Napísať komentárIT právo prakticky: GDPR po roku & zmluvné vzťahy v IT

17.septembra 2019, Bratislava

  • Blok GDPR po roku v praxi, čo priniesla európska norma, aké otázky ostali zatiaľ otvorené
  • Zmluvy a zmluvné vzťahy v