Kto je „manažér 21. storočia“?

26. 10. 2008 | 9/2008 | Komentáre čitateľov [0]

Kto je „manažér 21. storočia“? Tak, ako je každá organizácia originálom, je aj originálom každý manažér. Touto jedinečnosťou svojej osobnosti prináša na manažérsky post pridanú hodnotu. Vedúci by sa jej nemal nikdy vzdať, nemal by nikoho „kopírovať“, aj keď príklad hodný nasledovania je príjemnou oporou v ťažkých chvíľach manažérskeho chlebíka.

Kto je „manažér 21. storočia“?

Tak, ako je každá organizácia originálom, je aj originálom každý manažér. Touto jedinečnosťou svojej osobnosti prináša na manažérsky post pridanú hodnotu. Vedúci by sa jej nemal nikdy vzdať, nemal by nikoho „kopírovať“, aj keď príklad hodný nasledovania je príjemnou oporou v ťažkých chvíľach manažérskeho chlebíka.

Len tí najskúsenejší, len ľudia dis¬ponujúci mravnými hodnotami sú schopní prijať svoju moc s pokorou, pochopiť, že sa nestali nenahradi¬teľnými ani neomylnými, že ne¬môžu všetko, že sú povinní niesť zodpovednosť za všetkých, ktorým budú „šéfovať“.

Galéria obrázkov

PDF prílohy

Stiahnite si PDF verziu článku


Napísať komentárZnalosti ako najdôležitejšie aktívum modernej organizácie

7.11.2019, Bratislava

  • Znalostný manažment – praktiky, technológie a praktické príklady
  • Learning Management System
  • Budoucnost organizací a jak se na ni připravit
  • Umelá inteligencia a znalosti

13. ročník konferencie Projektový manažment: Hybridné projektové riadenie – stratégia v praxi

22.-23.10.2019, Bratislava

Tri predkonferenčné workshopy
Hybridné projektové riadenie