Pronay

28. 02. 2009 | 3/2009 | Komentáre čitateľov [0]

Peter Prónay , riaditeľ divízie Siemens IT Solutions and Services

Galéria obrázkov


Napísať komentárPokročilé stratégie znižovania rizík a praktické nástroje a techniky pre ich posudzovanie


20. marca 2019, Bratislava

  • Nová norma ISO 31000:2018 Manažérstvo riziká
  • Prípadové štúdie z praxe
  • Praktické techniky manažérstva rizík