Komunikačné technológie – určujúci faktor pre globálne zvyšovanie produktivity

15. 01. 2009 | 12/2008 | Komentáre čitateľov [0]

Komunikačné technológie – určujúci faktor pre globálne zvyšovanie produktivity. Pred dvomi rokmi analytická spoločnosť The Economist Intelligence Unit (EIU) vydala správu sponzorovanú spoločnosťou Cisco, „Foresight 2020: Ekonomické, priemyselné a korporátne trendy.“ Hovorí o zmenách, ktoré nás počas nadchádzajúcich 15 rokov čakajú v podnikateľskom prostredí. Na aké trendy sa musíme pripraviť? Túto otázku sme položili Marcelovi Rebrošovi, generálnemu riaditeľovi Cisco Slovensko.

Komunikačné technológie – určujúci faktor pre globálne zvyšovanie produktivity

Pred dvomi rokmi analytická spoločnosť The Economist Intelligence Unit (EIU) vydala správu sponzorovanú spoločnosťou Cisco, „Foresight 2020: Ekonomické, priemyselné a korporátne trendy.“ Správa vznikla z globálneho prieskumu viac ako 1 600 vrcholových predstaviteľov významných firiem zo 100 krajín celého sveta. Hovorí o zmenách, ktoré nás počas nadchádzajúcich 15 rokov čakajú v podnikateľskom prostredí. Na aké trendy sa musíme pripraviť? Túto otázku sme položili Marcelovi Rebrošovi, generálnemu riaditeľovi Cisco Slovensko.

Správa hodnotila hlavné zmeny ktoré možno očakávať z hľadiska svetovej ekonomiky a identifikovala päť hlavných trendov, ktoré ovplyvnia vývoj vo všetkých podnikateľských sektoroch. Hlavným trendom, ktorý bude pretrvávať do roku 2010 a aj za tento horizont, bude globalizácia, vďaka ktorej nové trhy v Číne či Indii preberajú väčšiu časť koláča svetovej ekonomiky. Z toho vyplýva aj atomizácia práce – práca sa vďaka globalizácii a sieťovým technológiám realizuje tam, kde je to najjednoduchšie. To znižuje náklady, ale zároveň prudko zvyšuje nároky na efektívnu spoluprácu. Ďalším trendom sú demografické zmeny, meniaci sa pomer mladej a starej populácie. Mení sa aj správanie spotrebiteľov – zákazníci už nechcú len najlepší výkon za dobrú cenu, ale chcú personalizované produkty a aj v biznise vyhľadávajú osobné vzťahy. Posledný trend sa týka manažmentu poznatkov, ktorý bude pre organizácie predstavovať čoraz významnejšiu oblasť.

Galéria obrázkov

PDF prílohy

Stiahnite si PDF verziu článku


Napísať komentárIT právo prakticky: GDPR po roku & zmluvné vzťahy v IT

17.septembra 2019, Bratislava

  • Blok GDPR po roku v praxi, čo priniesla európska norma, aké otázky ostali zatiaľ otvorené
  • Zmluvy a zmluvné vzťahy v