Znižovanie administratívnej záťaže a nástroje eGovernmentu

15. 01. 2009 | 12/2008 | Komentáre čitateľov [0]

Znižovanie administratívnej záťaže a nástroje eGovernmentu. Regulácia je v trhovej ekonomike nevyhnutná a na jej správne fungovanie dôležitá. Na druhej strane prílišné regulovanie vytvára bariéry a prináša neželané finančné a administratívne zaťaženie pre podniky a občanov. Primárnym zámerom každej regulácie by preto malo byť efektívne dosiahnutie spoločenského cieľa pri dodržaní čo najnižšej záťaže, ktorú táto regulácia vytvára.

Znižovanie administratívnej záťaže a nástroje eGovernmentu

Regulácia je v trhovej ekonomike nevyhnutná a na jej správne fungovanie dôležitá. Na druhej strane prílišné regulovanie vytvára bariéry a prináša neželané finančné a administratívne zaťaženie pre podniky a občanov. Primárnym zámerom každej regulácie by preto malo byť efektívne dosiahnutie spoločenského cieľa pri dodržaní čo najnižšej záťaže, ktorú táto regulácia vytvára. Keďže tieto dva prístupy sú často v kontradikcii, skutočným umením je vytváranie takej legislatívy, ktorá dokáže nájsť tú správnu rovnováhu. Akým spôsobom môže v tvorbe pomáhať aplikácia eGovernmentu? Ako proces znižovania administratívnej záťaže dokáže prispieť k úspešnosti zavedenia eGovernment riešení?

Galéria obrázkov

PDF prílohy

Stiahnite si PDF verziu článku


Napísať komentárIT právo prakticky: GDPR po roku & zmluvné vzťahy v IT

17.septembra 2019, Bratislava

  • Blok GDPR po roku v praxi, čo priniesla európska norma, aké otázky ostali zatiaľ otvorené
  • Zmluvy a zmluvné vzťahy v