Sú podnikové systémy pripravené na vstup do Európskej únie?

31. 07. 2006 | 1/2004 | Komentáre čitateľov [0]

Sú podnikové systémy pripravené na vstup do Európskej únie? Naším vstupom do Európskej únie 1. mája 2004 sa naplní dlhoročné úsilie o začlenenie Slovenska do medzinárodných politických a ekonomických štruktúr.

Sú podnikové systémy pripravené na vstup do Európskej únie?Naším vstupom do Európskej únie 1. mája 2004 sa naplní dlhoročné úsilie o začlenenie Slovenska do medzinárodných politických a ekonomických štruktúr. Súčasne s tým sa zrejme definitívne uzavrie kapitola relatívnej legislatívnej izolácie Slovenska a otvorí sa kapitola zavádzania legislatívnych a ekonomických noriem, plne v súlade so štandardmi Európskej únie (EÚ).Tento proces celkom isto poznamená aj podnikové systémy, automatizujúce proces ekonomického a logistického riadenia firiem, predovšetkým v súvislosti s legislatívnymi zmenami, a to nielen v oblasti výkazníctva, vyžadovaného normatívami EÚ, ale aj v oblasti aplikácie účtovných pravidiel, vyžadovaných EÚ. Možno preto očakávať že väčšina firiem sa opätovne zamyslí nad tým, či ich súčasné podnikové systémy budú schopné podporovať ich činnosť aj po zmenách, ktoré nastanú bezprostredne po našom vstupe do EÚ, pričom sa zároveň zamyslia nad spôsobom, akým ich systémy budú schopné podporovať aj požiadavky, ktorých aktuálnosť nie je síce bezprostredná, ale z dlhodobého hľadiska je potrebné vysporiadať sa aj s nimi.

PDF prílohy

Stiahnite si PDF verziu článku


Napísať komentár