eGovernment

Elektronická verejná správa vo Fínsku Článok vyžaduje prihlásenie

e-Government:cesta správna, treba pridať rýchlosť

eGovernment - ako zefektívniť štátnu a verejnú správu

Kanada - inovatívny svetový líder e-governmentu Článok vyžaduje prihlásenie

Rozličné pohnútky vo využívaní elektronickej miestnej samosprávy

Zavádzanie on-line vládnych služieb

Využívanie služieb z oblasti eGovernment

Nové spôsoby ako využívať eGovernment

Prieskum: Informatizácia verejnej správy

Elektronický podpis na Slovensku – skutočnosť a mýty

IBM: Elektronické podpisovanie dokumentov

e-Búdka alebo e-Government Platený článok

Úradníci po škole Platený článok

PKI v reálnych podmienkach Platený článok

Bezpečné služby s využitím PKI Platený článok

Sú „dôveryhodné tretie strany Platený článok

Elektronický podpis – skutočnosť a mýty Platený článok

Konkurenčná schopnosť verejného sektora Článok vyžaduje prihlásenie

Kľúčová úloha efektívnosti a produktivity štátnej správy Článok vyžaduje prihlásenie

e-Government: Kľúčom je interoperabilita a bezpečnosť Článok vyžaduje prihlásenie

Britská vláda vsádza na Linux

Meranie efektívnosti a produktivity verejného sektora

Profil členských štátov OSN z hľadiska pripravenosti na e-government

Celosvetový prieskum OSN o pripravenosti na e-Government Článok vyžaduje prihlásenie

Globálny e-Government Článok vyžaduje prihlásenie

Elektronické občianstvo - najlepšie projekty v roku 2004

Implementácia elektronických služieb verejnej správy

e-Government 2004: Trendy a najlepšia prax Článok vyžaduje prihlásenie

On-line dostupnosť verejných služieb Článok vyžaduje prihlásenie

Možnosti využitia Open source pri informatizácii v SR

Návrh informatizácie verejnej správy Článok vyžaduje prihlásenie

Informačný audit ústredných orgánov štátnej správy.

Budujeme eRegion

Hovoríme s výkonným podpredsedom Združenia miest a obcí Slovenska Milanom Muškom…

Informatizácia – cesta k znalostnej ekonomike

ITAPA 2005: Pomalé napĺňanie veľkých vízií

Päť pilierov e-governmentu v Nemecku Článok vyžaduje prihlásenie

Verejná správa v praxi - Česká republika Článok vyžaduje prihlásenie

eGovernment v praxi

Workshop: Ako zvýšiť tržby z predaja krabicového softvéru alebo SaaS


4.9.2919, Bratislava

Obsah workshopu:

  • Na ktoré informácie sa sústrediť pri prezentácii softvéru
  • Ktoré informácie rozhodujú o predaji
  • Delenie obchodníkov, typológia
  • Odmeňovací systém a motivácia
  • Za akú cenu sú ochotní zákazníci kúpiť softvér
  • Rôzne kanály predaja (e-commerce, call centre, sales force),
  • Kritériá určujúce použitie konkrétneho predajného kanála