Ako efektívne chváliť

18. 07. 2006 | 3/2005 | Komentáre čitateľov [0]

Chvála. Hovorí sa, že pochvala je pre človeka to, čo slnko a dážď pre kvety. Mark Twain napríklad o sebe tvrdil, že z dobrého komplimentu dokáže vyžiť dva mesiace. a John Masefield povedal: „

Ako efektívne chváliť

Hovorí sa, že pochvala je pre človeka to, čo slnko a dážď pre kvety. Mark Twain napríklad o sebe tvrdil, že z dobrého komplimentu dokáže vyžiť dva mesiace. a John Masefield povedal: „Raz za sto rokov zničíte alebo pokazíte človeka pochvalou – ale každú minútu umiera čosi dobré len preto, že sa mu nedostalo pochvaly.“Ak aj manažéri dnes uznávajú potrebu chváliť, mnohí ešte stále nevedia, ako to urobiť tak, aby to prinieslo želaný výsledok. Ak chcete efektívne chváliť podriadeného, potrebujete naplniť štyri podmienky:

1. Keď niekoho chválite, vaša pochvala by mala byť úprimná. Neúprimná pochvalaje horšia než žiadna pochvala. Neúprimná pochvala uráža chváleného, znehodnocuje vaše postrehy a ničí vašu dôveryhodnosť.

2. Vyslovujte pochvalu včas. Tu neplatí, že lepšie neskôr ako nikdy. Len čo objavíte niečo, čo je hodné pochvaly, okamžite chváľte.

3. Pochvala by mala byť čo najšpecifickejšia. Takto majú vaše slová vyššiu váhua jasne tým dávate najavo, ktoré správanie budete chváliť aj v budúcnosti.Je oveľa lepšie povedať „tvoja prezentácia bola výstižná a hutná“ než „si šikula“!

4. Pochvalu robte verejne. Pochválený pracovník z nej bude mať väčšiu satisfakciu,ostatných to nakriatne tiež sa viac snažiť a okrem toho ich takto automatickyučíte, ktoré správania sú želateľné.


Napísať komentár