Ako rozpoznať konflikt a včas naň reagovať

23. 11. 2006 | 3/2006 | Komentáre čitateľov [0]

Riešenie konfliktov. Ako šéf budete v každodennom pracovnom kolotoči vždy postavený pred úlohu, ako v pracovnom tíme rozpoznať konflikty, prediskutovať ich a primerane na ne reagovať.

Tento článok je platený Objednajte si platený prístup