Ako urobiť kariéru

29. 07. 2006 | 12/1998 | Komentáre čitateľov [0]

Ako urobiť kariéru. Čo je vlastne úspech? Na túto jednoduchú otázku nie je ľahké odpovedať.

Ako urobiť kariéruČo je vlastne úspech? Na túto jednoduchú otázku nie je ľahké odpovedať. Zatiaľ čo pre jedných súvisí s peniazmi, postavením, prestížou a atraktívnymi partnermi, pre druhých majú tieto veci len podradný význam. Pre nich je dôležitejšie realizácia v povolaní, rodina a dobrí priatelia. Aj profesionáli, ktorí dosiahli významnú kariéru, definujú úspech mnohoznačne podľa svojich životných skúseností a priebehu kariéry. V jednom sa však všetci zhodujú: Úspech súvisí predovšetkým s dosiahnutím cieľov, nech sú už akékoľvek. Kvôli nim stojí vždy za to zmieriť sa aj s odriekaním.

Nemec Gűnter FRITZ tvrdí: “Ten, kto chce ostatných predbehnúť na ceste k úspechu, sa musí snažiť.” Zároveň ponúka osvedčené triky, pomocou ktorých získate potrebnú psychickú a fyzickú kondíciu pre svoj profesionálny vzostup. Ide najmä o také okruhy, ktoré skúmal, ako: – akými vlastnosťami sa úspešní profesionáli vyznačujú,

- v ktorých povolaniach má človek najväčšiu šancu sa presadiť a vyšvihnúť hore,

- prečo je nevyhnutné vzdelanie,

- ako sa na pracovisku brániť proti intrigám a ohováraniu,

- odkiaľ čerpať každodenne silu na prácu,

- ako sa stať pánom svojho času.

Medzi najdôležitejšie odporúčania Gűntera FRITZA pre úspešnú kariéru patrí : * Úspešní profesionáli majú jasnú predstavu o úspechu, nie sú motivovaní vonkajšími stránkami a symbolmi vzostupu, ale svojimi individuálnymi cieľmi.

 • Úspešní ľudia majú diferencovaný obraz o svojej úlohe v spoločnosti. Stavovské symboly a príjemné sprievodné znaky kariéry sú pre nich niekedy vedľajšie. Uspech definujú ako realizáciu a dosiahnutie svojich najzávažnejších cieľov. V popredí je tá aktivita, ktorá im prináša najhlbšie, najväčšie uspokojenie.
 • Plánovanie kariéry je veľmi individuálnou záležitosťou. Smer udáva osobný cieľ. Vyzbrojte sa trpezlivým dlhodobým plánovaním. Využite každú príležitosť, ktorá vás dovedie o krok ďalej a nezabúdajte, že aj náhoda vám môže pomôcť.
 • Dobré vzdelanie je najlepším predpokladom. Štúdium každému pomôže k zaujímavým kontaktom, ale nie je všetkým. Úspešní profesionáli majú k tomu aj tieto vlastnosti: sebavedomie, kreativita, iniciatíva, schopnosť presadiť sa a komunikatívnosť, znalosť cudzích jazykov je dnes veľmi dôležitá, študujte ich.
 • Každý, aj ten kto si o sebe myslí, že všetko vie, môže pracovať na tom, aby sa stal ešte lepším. Odstraňujte svoje slabé stránky a snažte sa nechovať príliš extrémne. Usilujte sa o rovnováhu medzi logikou a citom: ide o dôležitý predpoklad úspechu.
 • Ak sa uchádzate o nové miesto, predkladajte svoju vizitku, predveďte sa v najlepšom svetle, ako po odbornej stránke a držte sa pravdy a nepreháňajte. Dbajte na správnu formu ako pri písomnej podobe, tak pri prijímacom pohovore a chovajte sa sebaisto, ale vždy zdvorilo.
 • Optický dojem má veľký význam predovšetkým pri prvom styku. Oblečenie musí zodpovedať postaveniu, majte osobný štýl a uplatnite si ho aj vo vlastnom šatníku.
 • Bez schopnosti vyjadriť sa nemožno komunikovať a bez komunikácie nedosiahnete úspech. Pracujte preto na rétorike. Nepoužívajte ustálených obratov, ale argumentujte vždy zrozumiteľne a vierohodne odovzdávajte svoje overené poznatky
 • Naučené a vyumelkované chovanie nevedie k ničomu. Kto hrá falošnú hru, pôsobí nevierohodne, váš úspech závisí aj od fyzického správania.
 • Blufovanie je dobré a povolené, ak sa však za blufom neskrýva vôbec nič, pomôžete si tým len na krátku chvíľu.
 • S talentom, usilovnosťou, dôslednosťou a vysokými nárokmi na prácu sa môžete dostať hodne vysoko. Dôležitý je aj pozitívny základný postoj, sebavedomie a taký prístup k ľudom, aby ste si každého ľahko získali na svoju stranu. Zachovajte správny postoj správnym napojením na svoje okolie
 • Styk s kolegami a šéfom je ľahký i obtiažny zároveň. Buďte vždy prirodzení, správajte sa tak ako to chcete, aby sa druhí zachovali voči vám, buďte prívetiví, ale nie vyumelkovaní.
 • Počínajte si priamočiaro, pokiaľ možno sa nenechajte zapliesť do interných sporov a nikdy neintrigujte. Zostaňte vecný a hovorte o sebe druhým len pravdu. V prípade ohovárania vašej osoby sa vyjadrite priamo a prehovorte si s pôvodcom klebety osobne , ale solídne.
 • Špičkoví pracovníci pristupujú k riešeniu krízových situácií vždy bez emócií a pragmaticky, Hľadajú východisko disciplinovane, kreatívne a energicky pracujú na vyriešení problému, tým si udržíte svoje postavenie.
 • Nenechajte sa nečakanými neúspechmi vyviesť z rovnováhy. Dôverujte svojim schopnostiam, zostaňte optimistickí a usilujte sa naďalej kladne o dosiahnutie vytýčeného cieľa, vyburcujte sa k ešte väčšej aktivite ako doteraz.

*Úspešní profesionáli sa rozhodujú až po dôkladnej porade a spoliehajú sa aj na svoj pozitívny cit pre dobrú vec. Vyhýbajte sa výstrelkom, za každé dôležité rozhodnutie vo svojej firme nesiete najväčšiu zodpovednosť vy, obzvlášť keď ste vrcholovým manažérom.

 • Úspešní ľudia poznajú svoj rytmus, pružne sa podľa neho zariaďujú, vyhýbajú sa pevnému korzetu, stanovujú si priority, obmedzujú zbytočné schôdzovanie a dlhé reči pri kávičke. Doprajte si však denne aspoň jednu kľudnú tichú hodinku patriacu len vašej osobnosti. Majte na pamäti, že len ten, kto je fit, môže podávať špičkové fyzické a duševné výkony, preto športujte, stravujte sa racionálne a vyhýbajte sa výstrednému či stresovému spôsobu života.

G. FRITZ ďalej odporúča : “Pracujte vytrvale na svojej osobnosti, stále ju rozvíjajte a rozširujte svoj obzor. Dívajte sa pritom pravidelne do zrkadla a kontrolujte, či ste už na správnej ceste za úspechom. Nasávajte všetko, z čoho môžete vyťažiť a čo najviac to využite pre svoju úspešnú kariéru”

GŰNTER FRITZ: JAK UDELAT KARIERU. Praha, IKAR 1997.


Napísať komentár