Ako získať sebaistotu a nestratiť cit

30. 07. 2006 | 12/1999 | Komentáre čitateľov [0]

Ako získať sebaistotu a nestratiť cit. Zdravé sebavedomie nie je vrodené, ale pozvoľna sa rozvíja od útleho detstva , píše vo svojej najnovšej knihe nemecký autor Lauster Peter.

Ako získať sebaistotu a nestratiť citZdravé sebavedomie nie je vrodené, ale pozvoľna sa rozvíja od útleho detstva , píše vo svojej najnovšej knihe nemecký autor Lauster Peter. Ďalej poukazuje na konkrétnych príkladoch, k akým dôsledkom môže viesť nedostatok sebavedomia. Frustrácia /sklamanie, duševné poranenie/ v priebehu celého života systematicky narušuje pocit sebaistoty. Len asi desať percent ľudí sa môže rozvíjať skutočne slobodne a bez utláčania. Z psychologického hľadiska sa nemožno diviť, že milióny ľudí majú následkom výchovy a svojej spoločenskej situácie problémy so sebavedomím. Keby sme počas jedného roku pozorovali výchovné pôsobenie rodičov a učiteľov a zaznamenávali každú pochvalu, pripadalo by na ňu asi desať pokarhaní a jeden trest…! Na detskej duši to zanecháva následky, ktoré pretrvávajú až do dospelého veku.

Čím viacej frustrácií človek behom svojho života utrpí, tým je neistejší a bojazlivejší. Výskum chovania ukázal, že človek môže byť týmto spôsobom podmieňovaný, to znamená, že sa v jeho duši odohrávajú procesy, ku ktorým jeho rozum nemá prístup. Ľudia sú síce presvedčovaní o tom, že žijú v prvom rade rozumovo, avšak to je veľký omyl – v skutočnosti však žijú so skrytými silami svojej duše. Mali by sme sa naučiť lepšie rozumieť vlastnej situácii ako aj situácii druhých ľudí, čo je prvý krok k budovaniu lepšieho sebavedomia. Druhý krok je naučiť sa analyzovať individuálnu situáciu. Tu sa vyžaduje aktivita – každý musí sám rozobrať svoju situáciu za pomoci sebaspytovania. Posledný a najťažší krok smeruje k zmene vedomia a doterajších vzťahov: Program posilňovania sebaistoty – vyžaduje si viesť si “Denník problémov”.

Kniha je zameraná veľmi pragmaticky – snaží sa čitateľom čo najzrozumiteľnejšou formou ukázať cestu z ťažkostí a poskytovať im konkrétny návod. Slúži ako základný výklad a poskytuje základné elementárne znalosti o duši tým, ktorí sa doposiaľ psychológiou nezaoberali. Je taktiež základným úvodom do problematiky psychických javov súvisiacich s vedomím vlastnej ceny.


Napísať komentár