Asertívne do života

30. 07. 2006 | 12/1999 | Komentáre čitateľov [0]

Asertívne do života. Rozdiel medzi agresivitou, pasivitou a asertivitou spočíva v tom, že: pasívne sa správajúci človek nedokáže jasne vysloviť svoje prianie a potreby.

Asertívne do životaRozdiel medzi agresivitou, pasivitou a asertivitou spočíva v tom, že: pasívne sa správajúci človek nedokáže jasne vysloviť svoje prianie a potreby. Je “bezbranný” voči požiadavkám druhých. Chýba mu istota v jednaní, trápi ho, že sa nedokáže primerane uplatniť. Neodolá manipulatívnym trikom. Stačí, aby v prejave druhej strany bola štipka kritiky, a namiesto toho, aby trval “na svojom”, začne sa ospravedlňovať, vysvetľovať, vyhovárať. Ľahko sa dostane do situácie, kedy nielenže vôbec nedosiahne svojich cieľov, ale potvrdí úlohu nemožného indivídua. Neúspechy znižujú i tak nepríliš silné sebavedomie. Niekedy sa snaží situáciu zvládnuť manipuláciou druhých, čo však nie je vo svojej podstate nič iné než rafinovane skrytá agresivita.

Prejavom pasivity je keď sa človek rozhodne, že mu určitá vec nestojí za úsilie, ktoré by si vynaložila. Rovnako má právo byť k druhým veľkorysý. Potom vlastne tým, že ustúpi, realizuje svoje priania, je s výsledkom spokojný. Preto nehovoríme stále dookola, čo sme mali a nemali urobiť.

Agresívne konajúci človek sa presadzuje na úkor druhých. Nedá na ich práva a oprávnené požiadavky. Ponižuje a zráža sebadôveru ostatných. Niekedy síce dosiahne svoje, ale ľudia k nemu majú rezervovaný, často záporný vzťah. Agresívne konajúci človek dosiahne často to, že sa dočasne zbaví napätia. Mnohí, keď popisujú svoje “úspechy”, tak farebne líčia, ako to či ono komu povedali pekne “od pľúc”. Keď sa však spýtate, ako dopadli so svojou požiadavkou, zistíte, že boli neúspešní.

Agresia nie je fyzické napätie či silné a hlasné slová. Agresívne pôsobí sarkazmus a ironizovanie, ale i tiché, niekedy až presladké oznámenie, ktoré môže osobu degradovať. Čím “učesanejšia” a rafinovanejšia je agresivita, tým menej sa k nej páchateľ prizná. Lenže okolie väčšinou vníma veľmi dobre to, čo je medzi riadkami, i keď nie vždy všetko správne pomenúva. Rafinovaný agresor pôsobí nesympaticky, nepríjemne, ľudia majú tendenciu z komunikácie s ním uniknúť.

Pasívne a agresívne jednanie je na prvý pohľad značne odlišné. Má však rovnaký základ. Protistrana je považovaná za “nepriateľa”, ktorý nemá iný záujem ako uškodiť. Teda je potrebné dávať si naňho pozor, akékoľvek informácie poskytovať len výberovo. Pasívny človek akoby dával najavo, že nemá nárok presadiť svoje proti zlým ľudom.

Asertívne sa správajúci človek dokáže presne a jasne definovať, o čo mu ide, ako situáciu vidí, čo si o nej myslí a ako ju prežíva. Má pozitívne postoje k druhým ľudom i primerané sebavedomie. Celou svojou bytosťou oznamuje, že je jeho požiadavka oprávnená a splniteľná a druhá strana je podľa neho korektná a nemá iný záujem než vec kladne vybaviť. Chová sa primerane sebavedome, vie počúvať druhých a pristať na kompromis. Je schopný zmeniť svoj názor pod tlakom argumentov. Považuje ostatných ľudí za “dobrých”, nie je mu trápne požiadať sám o láskavosť alebo ju naopak aj poskytnúť.

Autori knihy V. CAPPONI a T. VOVAK definujú asertívne vystupovanie ako kľudné, človek pôsobí uvoľnene – ako v slovnom prejave, tak aj v mimovoľnom prejave je bez akéhokoľvek napätia a tenzie, primerane hlasno rozpráva, zároveň veľmi zrozumiteľne, tempo reči je rovnomerné. Očný kontakt je priamy. Asertívne sa správajúci človek vytvára vôkol seba pohodu, istotu, vie rozpoznať a ubrániť sa manipulácii, rešpektuje morálne zásady do tej miery, že čo je nemorálne, nepovažuje za “asertívne”.


Napísať komentár