Desatoro biznisu

29. 07. 2006 | 12/1998 | Komentáre čitateľov [0]

Desatoro biznisu. Angličan Bill FROMM tvrdí, že: ..."Tajomstvo toho, ako úspešne ponúkať nejaké tovary alebo službu, je v tom, že pochopíme, čo zákazník skutočne chce, a potom jeho potrebu alebo túžbu naplníme.

Desatoro biznisuAngličan Bill FROMM tvrdí, že: …“Tajomstvo toho, ako úspešne ponúkať nejaké tovary alebo službu, je v tom, že pochopíme, čo zákazník skutočne chce, a potom jeho potrebu alebo túžbu naplníme. A tajomstvo ako úspešne riadiť ľudí spočíva v pochopení toho, čo si tí ľudia vo svojom pracovnom živote skutočne prajú, a to im potom musíme poskytnúť. Manažéri majú obvyčajne tendenciu zamerať sa na to, čo chcú oni od svojich zamestnancov. Skôr by sa však mali sústreďovať na to, čo chcú od nich zamestnanci. Viesť ľudí tak, aby pracovali vysoko kvalitne a produktívne, to tiež nie je zložité. V pracovnom živote motivujú človeka presne také emócie a pocity, aké sú hybnou silou jeho osobného života.”

Ak máte podobné problémy a chcete vybudovať úspešný podnik, isto-iste vám príde vhod niekoľko prikázaní biznisu zo skúseností B. FROMMA:

  • Ak chcete, aby sa ľudia, ktorých riadite, sa k zákazníkovi správali ako k pánovi, musíte aj vy zachádzať s nimi ako s panstvom.
  • Len podiel na trhu vám povie, či dávate konkurencii na frak !
  • K vašej hodnosti patria aj povinnosti. Zrušte kastovný systém – z nadoblačných výšin tímovú prácu nezariadite. Presunom podnikového rozhodovania smerom dolu dávajte ľudom právomoc a chuť do kvalitnejšej práce.
  • Urobte si z rodinkárenia základný spôsob myslenia – správajte sa k všetkým ako k členom vlastnej rodiny. Priateľské objatie nie je sexuálne obťažovanie. Koho ste nevyhodili, toho prijmite späť.
  • Marketing je o tom, čo ľudia kupujú, nie to, čo vy predávate.
  • Pohovoriť si spolu, to je trikrát lepšie ako vyhotoviť niečo v troch exemplároch. Ak chcete návrhy od zamestnancov, zrušte schránku na zlepšovacie návrhy. Nehovorte ľudom ako sa robia hodiny, keď chcú len vedieť koľko je hodín a nehovorte ľudom koľko je hodín, keď chcú vedieť ako sa robia hodiny.
  • Starí stáli zákazníci sú rentabilnejší ako noví. Zákazníkom volajte sami, nečakajte, až za vami s niečím prídu. Nechajte lovcov loviť a sťahovačov sťahovať. Nič nezabije zlý tovar tak rýchlo, ako dobrá reklama.
  • Smernice by v podniku mali byť nahradené kultúrou. Keď je cesta kamenistá, nezabúdajte, že práve z týchto kameňov sa dá budovať nová kultúra. V podniku by mal mať každý za úlohu vykonávať nadštandard.

Autor cituje aj Johna F. Kennedyho:“Viesť ľudí a učiť sa, to sú veci od seba neoddeliteľné.”

  • Pracovať sám na seba znamená myslieť sám za seba. Uspokojiť šéfa je dobré, ale ešte lepšie je uspokojiť sám seba. Manažéri by nemali nasadať na húpačku.

Celoživotná skúsenosť B. FROMMA je, že: “…moji najdôležitejší “zákazníci” – ľudia s ktorými pracujem – chcú zodpovednosť, uznanie, vzdelanie, príležitosť a lásku. Mojou úlohou je zariadiť, aby sa im toto všetko v patričnej miere dostalo”.

Bill Fromm: DESATERO PRIKAZANI BYZNYSU. Praha, Management PRESS 1996.


Napísať komentár