Dvadsať rád podnikateľom

29. 07. 2006 | 12/1998 | Komentáre čitateľov [0]

Dvadsať rád podnikateľom. Moderná psychológia nám pomáha lepšie chápať idey, motívy a vlastné i cudzie pocity.

Dvadsať rád podnikateľomModerná psychológia nám pomáha lepšie chápať idey, motívy a vlastné i cudzie pocity. Sústreďuje našu pozornosť a vnútorný život – na duševné a citové pohnútky našich činov. Najvýznamnejšiu službu poskytuje tým, že pomáha ľudom rozvíjať duševné sily a ovládať city, ktoré ich oslabujú. Heslom modernej psychológie je: “Poznaj sám seba”. Mladý človek, ktorý sa chce presadiť, musí začať skúmať a rozvíjať všetky skryté sily a talent, ktoré mu môžu pomôcť pri dosahovaní úspechu. A starší človek, ktorý si uvedomil, že prestal napredovať, musí okamžite preveriť svoje silné i slabé stránky a začať odznova. Mnohí podnikatelia sú takí zaneprázdnení úsilím o úspešnosť, že nemajú čas zamyslieť sa nad sebou. Považujú sa za hotový produkt – sú presvedčení o tom, že o sebe sa už nemôžu dozvedieť nič nové. To je nebezpečný omyl.

Celú ich kariéru môžu ohroziť nedostatočné znalosti alebo povahové nedostatky. Môžu byť veľkými zástancami zdokonaľovania a modernizácie zariadení a pritom celkom ignorovať skvalitňovanie vlastného duševného a povahového rozvoja. Tým, ktorých strhol vír úspešného a rastúceho podniku, chce Herbert N. CASSON povedať: “Zastavte sa na okamih a pouvažujte nad SEBOU. Čo získavate VY? Rastiete tiež? Nadobúdate znalosti a šťastie? Ak ten, kto stojí na čele rozvíjajúceho sa podniku, sa sám nerozvíja, ohrozuje podnik.”

Často sme svedkami raketového vzostupu podniku, ktorý sa onedlho rozpadne na márne kúsky. Prečo je to tak? Preto, že človek na jeho čele nedržal krok s rastom podniku. Podnik sa rozsypal preto, že veľký šéf už nestačil na jeho organizovanie a plánovanie, nedokázal expanziu zvládnuť. Zostal malý, zatiaľ čo jeho podnik sa zväčšil. Veľký podnik môže zlyhať aj preto, že jeho predstaviteľ postráda sebaovládanie. Taký človek má sklon zabúdať na obozretnosť a veľmi rýchlo sa dostane do ťažkostí.

Náhly úspech vyvolá niekedy v ľuďoch bezhraničnú túžbu po peniazoch. Stanú sa bezzásadoví a bezohľadní a vrhajú sa bezhlavo so šialenou dravosťou do pretekov na získanie ešte väčšieho množstva peňazí. V podobných prípadoch by bolo lepšie pre nich samotných, pre ich rodiny i pre ich podnik, keby ich postup vopred prebiehal normálnym tempom. Nezáleží na tom, či zarábame veľa alebo málo peňazí, podstatné je ostať SÁM SEBOU.

Ďalej v podnikaní musíme byť schopný ROZHODOVAŤ. V živote človeka musí nastať chvíľa, v ktorej si uvedomí, že budúcnosť je dôležitejšia ako súčasnosť. Len čo k tomuto dospeje, je pripravený zaplatiť cenu za svoj rozvoj. Vezme záležitosti do vlastných rúk a podstúpi všetky zmeny, nevyhnutné na dosiahnutie pokroku.

Za rozhodnutím nasleduje HĽADANIE – vyhľadávanie potrebných znalostí a skúseností. U múdrych a cieľavedomých ľudí toto hľadanie nekončí do konca života. Pravda, v prípade väčšiny ľudí hľadanie vôbec nezačína. Ľudia môžu rozvíjať svoje schopnosti len vtedy, ak sú ochotní sa učiť a uchovávajú si detskú túžbu dozvedieť sa všetko o nových javoch, s ktorými sa stretávajú.

Keď sme sa vysporiadali s hľadaním, musíme sústrediť pozornosť na ZHODU KONANIA. Musíme vedieť veci ROBIŤ rovnako, ako sa im učiť. Najlepšou cestou ako to dosiahnuť je venovať sa každý deň nejakej tvorivej činnosti. Tvorivosť sa môže týkať buď činu alebo myšlienky.

Naučiť mozog pracovať predpokladá POUŽÍVAŤ ho, nie memorovať teórie. A cesta k poznaniu správnych zásad psychológie vedie cez získavanie údajov o myslení, pocitoch čo najväčšieho počtu ľudí. Herbert N. CASSON vám k tomu poskytuje 20 psychologických návodov pričom dôraz kladie na osobný rozvoj. Podnikateľ sa podľa neho musí starať aj o rozvoj svojich zamestnancov, lebo prostredie podporuje myslenie, stimuluje mozgovú činnosť a možno v ňom predísť aj duševnému vyčerpaniu a dokonca zabezpečiť potenciálne správne rozhodnutia v podnikaní vo vašej firme. Musíte však rozhodovať na základe správnych výsledkov a faktov, za sústavného skúmania ľudských pováh, venujte sa aj abnormálnym ľudom, získavajte priazeň a využívajte trendy v myslení a názoroch, pridržiavajte sa pravdy, doceňte význam beletrie a význam cestovania, vplyv pozitívnych emócií, kultivujte svoju povahu, zbavujte sa prebytočných starostí a prekonávajte strach. Moderný postoj Herberta N. CASSONA doceňuje význam humoru a pozitívneho rodinného života, slovom navodí vám pohodu po každej stránke a napomôže ďalší úspešný všestranný harmonický osobnostný aj pracovný podnikateľský rozvoj.

Herbert N. CASSON: 20 rád z psychológie pre podnikateľov. ŽILINA, AJFA AVIS 1997.


Napísať komentár