Kapitál vedomostí: Páka 21. storočia

29. 07. 2006 | 12/2002 | Komentáre čitateľov [0]

Kapitál vedomostí: Páka 21. storočia. poločnosti, ktoré sa snažia získať konkurenčnú výhodu, v zvýšenej miere využívajú svoj kapitál vedomostí

Kapitál vedomostí: Páka 21. storočiaSpoločnosti, ktoré sa snažia získať konkurenčnú výhodu, v zvýšenej miere využívajú svoj kapitál vedomostí. V súvislosti s prechodom od priemyselnej spoločnosti k spoločnosti založenej na vedomostiach sa efektívne využitie vedomostí stáva jedným z dôležitých faktorov, ktoré odlišuje vedúce spoločnosti od ostatných. V celosvetovom meradle sa tržby za služby manažmentu vedomostí (Knowledge management, v skratke KM) prudko zvýšia z 2,3 miliardy USD na 12,696 miliardy USD v roku 2005, čo predstavuje zloženú ročnú mieru rastu 40,7 perc. KM služby zahŕňajú poradenstvo, implementáciu, prevádzku (outsourcing), údržbu a vzdelávanie.

Hoci sú v súčasnosti hlavným trhom pre KM Spojené štáty americké, do roku 2005 bude ich podiel predstavovať len 48 perc., pretože spoločnosti na celom svete sa budú snažiť o lepšie využitie svojich vedomostí. Implementácia KM systému nie je len technickou otázkou: vyžaduje i podporu manažmentu a prijatie zamestnancami. Každý z troch kľúčových faktorov implementácie KM – ľudia, procesy a technológia – je závislý na ostatných faktoroch. Z technického hľadiska sú kľúčové prvky KM – doručovanie správ, unifikované rozhranie a prístup k personalizovanému súboru aplikácií – funkciami, ktoré sú najlepšie plnené prostredníctvom infraštruktúry. Preto by mal byť KM navrhnutý ako integrálny prvok infraštruktúry a nie budovaný až dodatočne.

Manažment vedomostí nemá definíciu, ktorá by sa hodila na všetky prípady. “KM umožňuje organizácii, aby vyťažila maximum výhod zo získaných vedomostí tým, že jej pomôže nadobudnúť pohľad a pochopenie vychádzajúce z jej vlastných skúseností. Kritickým komponentom rozhodujúcim o úspechu manažmentu vedomostí je schopnosť organizácie aplikovať tieto vedomosti na generovanie nových vedomostí. Vo všetkých prípadoch musia spoločnosti začať ovplyvňovaním svojich zamestnancov so zameraním na zvýšenie výkonnosti, osobitne prostredníctvom spolupráce.

Implementácia KM je možné prispôsobiť konkrétnemu typu spoločnosti. Napríklad v prostredí zameranom na vzťahy medzi podnikmi (B2B) bude dôraz spočívať na zjednodušení obchodovania so spoločnosťou zdôrazňovaním riadenia vzťahov so zákazníkmi (customer relationship management, CRM), pričom aspekt spolupráce bude rozšírený i na externých partnerov. V prostredí podnik-zákazník môže byť dôraz kladený na marketing a obsahový manažment, personalizáciu a rozvoj komunity s cieľom ponúkať spotrebiteľovi lepšie zážitky.

Kde začať? Vytvorenie “organizácie podporujúcej vedomosti” by sa malo zamerať na základné princípy jej usporiadania:

*Vytvorenie kapitálu vedomostí. Investujte do úsilia na zvýšenie úrovne vedomostí s cieľom vytvoriť dlhodobú konkurenčnú výhodu, namiesto dosiahnutia krátkodobej miery výnosnosti investícií (ROI).

  • Prepojte jednotlivé oblasti vedomostí. Vytvorte v rámci organizácie koncepčné a transakčné oblasti vedomostí tým, že prepojíte plánovanie, výskum, marketing, elektronický obchod a vzťahy so zákazníkmi.

*Posuňte riešenia založené na vedomostiach na vyššiu úroveň. Nestačí jednoducho zberať informácie a následne ich poskytovať. Získané vedomostí musia byť základom podnikateľských rozhodnutí.

  • Všetky spoločnosti majú hrubý materiál, ktorý je možné využiť na vytvorenie efektívnejšej organizácie: trik je v tom, ako tieto vedomosti využiť. Práve teraz je správny čas začať.

Molly Upton


Napísať komentár