Kaučovanie

30. 07. 2006 | 12/2001 | Komentáre čitateľov [0]

Kaučovanie. V známom výkladovom slovníku Concise Oxford Dictionary sa sloveso kaučovať definuje ako "vychovávať, školiť, poskytovať konzultácie, navykať, trénovať, naznačovať, poučiť".

KaučovanieV známom výkladovom slovníku Concise Oxford Dictionary sa sloveso kaučovať definuje ako “vychovávať, školiť, poskytovať konzultácie, navykať, trénovať, naznačovať, poučiť”. Kaučovanie sa primárne týka určitého typu vzťahov medzi kaučom a kaučovaným a prostriedkov a štýlu vzájomnej komunikácie. Fakty, prinajmenšom v tom zmysle, ako ich definuje uvedený slovník, sú druhoradé. To, o čo pri kaučovaní ide, je lepšie fungovanie a vyšší výkon. Môže teda manažér vôbec byť kaučom? Ak je naozaj dobrý,, určite. Musí však disponovať vlastnosťami a schopnosťami špičkového manažéra, ako je schopnosť empatie, schopnosť integrácie a uchovávania odstupu, a v neposlednom rade odhodlanie realizovať (vo väčšine prípadov) celkom odlišný prístup k ľudom. Musí pritom vedieť nájsť svoj vlastný spôsob realizácie kaučovania, pretože modelov úloh, z ktorých by si mohol zobrať príklad je málo. Musí vedieť prekonať aj prípadný odpor niektorých nedôverčivých ľudí voči všetkému novému v manažmente.

Úlohou kauča podľa Johna WHITMORA nie je riešiť problémy učiť alebo radiť. Kauč nie je inštruktor alebo dokonca expert. Ak chceme nájsť vhodný výraz, mali by sme použiť slová ako pomocník, poradca alebo človek, ktorý vyvoláva a posilňuje určitý stav vedomia. Dobrý kauč by mal byť: · ● trpezlivý, ·● objektívny, nezaujatý, nestranný, ·● schopný podporiť druhých, ·● zaujatý pre vec, ·● vedieť načúvať, ·● vnímavý, ·● informovaný, ·● sebavedomý, · ● pozorný, ·● mať dobrú pamäť, · ● mať dobré vedomosti a odborné znalosti,·● skúsenosti, ·● dôveryhodnosť, autoritu.


Napísať komentár