Mobbing je, keď...

18. 07. 2006 | 3/2005 | Komentáre čitateľov [0]

Problematike mobbingu sa v poslednom čase venuje stále väčšia pozornosť. Vedúci pracovníci si čím ďalej tým viac uvedomujú nebezpečenstvo a negatívny dosah mobbingu na ich zamestnancov a firmy. Na prevenciu v otázke mobbingu je veľmi dôležité presné vymedzenie tohto javu a eliminácia prípadného zamieňania tohto problému s inými negatívnymi javmi na pracovisku.

Tento článok vyžaduje prihlásenie. Prihláste sa prosím.
Ak ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.