Stres a jeho priebeh

18. 07. 2006 | 3/2005 | Komentáre čitateľov [0]

Ako proti stresu. Práca moderného manažéra sa vyznačuje výskytom značného počtu stresujúcich situácií. Každý človek je čas od času vystavený stresu a nikto proti nemu nie je imúnny. Čím viac komplikovaných situácií prináša náš život, čím viac zložitých rozhodnutí moderný človek prijíma, tým viac je ohrozený stresom.

Stres ajeho priebehPráca moderného manažéra sa vyznačuje výskytom značného počtu stresujúcich situácií. Každý človek je čas od času vystavený stresu anikto proti nemu nie je imúnny. Čím viac komplikovaných situácií prináša náš život, čím viac zložitých rozhodnutí moderný človek prijíma, tým viac je ohrozený stresom.

Stres je telesná aduševná reakcia na vonkajšie, alebo vnútorné podnety, ktoré sú pociťované ako povzbudzujúce, alebo priťažujúce. Existujú dva druhy stresov – eustres adistres. Každý ztýchto druhov stresov je iný. Eustres je stres, ktorý pôsobí pozitívne. Spravidla je prežívaný kladne – napr. láska, príjemné očakávanie nejakej udalosti vnašom živote … . Distres je protipólom eustresu – pôsobí záporne, znižuje výkon manažera, je prežívaný nepríjemne … .

PDF prílohy

Stiahnite si PDF verziu článku


Napísať komentár