Superšéf

30. 07. 2006 | 12/1999 | Komentáre čitateľov [0]

Superšéf. Za posledných 30 rokov spústa ľudí zbohatla na rozvíjaní myšlienky, čo musí človek vládnuť, aby sa stal výkonným manažérom

SuperšéfZa posledných 30 rokov spústa ľudí zbohatla na rozvíjaní myšlienky, čo musí človek zvládnuť, aby sa stal výkonným manažérom. Musí robiť psychometrické testy, prechádzať hodnotiacimi strediskami, chodiť na školenia vrcholových manažérov alebo do obchodných škôl alebo aspoň čítať knihy o úspešnom riadení.

Naviac profesionálni personalisti šírili a presadzovali mýtus, že jediný spôsob ako účinne riadiť ľudí je prenechať celú záležitosť odborníkom. Spoločné úsilie personalistov a odborníkov vytvorilo priestor pre výchovu superšéfov.

Angličan David FREEMANTLE tvrdí, že “superšéf nestráca čas hľadaním výhovoriek. Všetky nezrovnalosti vo svojom nedokonalom podniku prijíma, zvládne ich, dokáže pracovať dobre a viesť k tomu aj svojich spolupracovníkov. Vie, že musí byť veľmi dôsledný, že stmeľuje svoj tým svojimi postojmi a rozhodnutiami vedie podnik, odborárov, pracovníkov finančného aj osobného oddelenia. Vie, že musí dosiahnuť dobré výsledky, nech sú podmienky akokoľvek náročné a ťažké, preto si vytvára rozsiahly arzenál úspešných riadiacich nástrojov, o ktorých vie, že povedú k maximálnej motivácii a vysokému výkonu kolektívu pracovníkov. Jeho riadiace postupy sú priamočiare a jednoduché.”

D.FREEMANTLE píše: “Superšéfa si ľudia vážia, lebo je ochotný sa angažovať. Svojmu nadriadenému ochotne prisľúbi, že budúci týždeň vyrobí o 4 perc. viac, alebo, že nová linka bude v prevádzke do troch mesiacov. A rovnako záväzne prisľúbi svojim ľudom, že bude inštalované klimatizačné zariadenie, alebo že vyrieši problém s diétami. Svoje sľuby zásadne splní.”

Superšéf vždy záväzne preberá zodpovednosť voči konkrétnemu človeku. Bolestnému rozhodovaniu sa nevyhýba a snaží sa, aby príliš nebolelo jeho uplatňovanie. Superšéfom sa človek stáva po prekonaní veľmi dlhej aj tŕnistej cesty. Citlivosť prejavte aj voči svojmu šéfovi, aj on má svoje pocity. Predveďte svojmu šéfovi, že máte zdravé nápady. Možno je to práve to, čo od vás očakáva. Kde sú činy, tam je vždy prítomný aj superšéf. Je tak dobrý ako dobre rozhodujú jeho ľudia, ale nie je vôbec dobrý, keď nerozhodujú vôbec. Superšéf na rady načaká. Vždy v pravú chvíľu ponúkne pomoc a sám nikdy nezostane bez pomoci. Keď superšéf kričí “horí”, tak skutočne horí. U superšéfa sa vždy predpokladá, že vec dotiahne do konca. Pre superšéfa je dovolenka veľkým aktívom. Ak je superšéf dôsledný, je vždy spravodlivý a zásadový. Superšéfovi môžete vždy dôverovať. Dôveryhodnosť dosahuje superšéf tým, že jeho slová sa rýchlo menia na skutky. Energia je jedným z poznávacích znamení superšéfa. Ak chce podnik byť superpodnikom so supervýsledkami, jeho riaditeľ musí byť rozhodne superšéfom. Hodnotením výsledkov zistí, čo ste pre podnik skutočne vykonali. Poznáte ho podľa toho, aký je hrdý na svojich pracovníkov a výsledky ich práce. Najvyšším štandardom správania vo firme je správanie superšéfa. Za superšéfom by nemal človek chodiť príliš ďaleko. Dostávať informácie od superšéfa je radosť. O veľa väčšia ako šepkanda. Nikdy nenájdete superšéfa, ktorému by chýbala inšpiráciu. Ľudia vždy vedia ako jednať so superšéfom. Superšéf a jeho ľudia majú len takú istotu, akú dáva dosiahnutý podnikový zisk. Superšéf verí v pracovnú disciplínu, ktorá nemá nič spoločného s väznicou a väzenským poriadkom. Pre superšéfa je klíma kľúčovým faktorom výkonnosti. Superšéf venuje 80 % svojho času komunikácii s ľuďmi. Pokiaľ ide o firemnú komunikáciu, je firmou práve on. Kde je superšéf je málo konfliktov. Kľúčom k superšéfovi je sebamotivácia. Superšéf viac počúva ako hovorí.


Napísať komentár