Tajomstvá riadenia

30. 07. 2006 | 12/1999 | Komentáre čitateľov [0]

Tajomstvá riadenia. S manažérmi a zároveň s celou problematikou svetového hospodárstva sa vo svojej knihe Drahoš Šíbl lúči 20 radami , ktoré sú pre úspešných manažérov veľmi užitočné, ak ich budete zachovávať, ukážete uvedomelosť a iniciatívu, ktorú si - ak vydržíte - vaši šéfovia iste povšimnú :

Tajomstvá riadeniaS manažérmi a zároveň s celou problematikou svetového hospodárstva sa vo svojej knihe Drahoš Šíbl lúči 20 radami , ktoré sú pre úspešných manažérov veľmi užitočné, ak ich budete zachovávať, ukážete uvedomelosť a iniciatívu, ktorú si – ak vydržíte – vaši šéfovia iste povšimnú :

1. Nevyhováraj sa. Okrem malých výnimiek, ako sú životné krízy alebo smrť, šéf nerád počuje, že sa niečo neurobilo. Vždy preto urob svoju prácu a urob ju načas.

2. Neusiluj sa o úplnú dokonalosť. Urobiť prácu je dôležitejšie, ako urobiť ju dokonale. Úsilie o dokonalosť sa môže dostať do rozporu s tým, aby si odviedol svoju časť práce, a môže tak pôsobiť proti tebe. To však neznamená, že nebudeš starostlivý.

3. Urob viac, ako sa od teba očakáva. Tým, že neurobíš o nič viac, ako sa od teba očakáva, zaraduješ sa medzi radových pracovníkov. Vyvíjaj iniciatívu. Šéfovia oceňujú ľudí, ktorí si robia svoju prácu a usilujú sa aj o niečo navyše.

4. Predvídaj problémy. Predvídaj, čo by mohlo ísť zle. Ak je tvoja zodpovednosť spojená s pomocou strany iných, over si, či vedia a rozumejú čo od nich žiadaš. Kontroluj, či sa práca urobila. Pamätaj, že chyby a nepredvídané neúspechy iných sú bežnou súčasťou pracovného života.

5. Zaoberaj sa problémami sám. Rieš tie problémy, ktoré vieš riešiť, a usiluj sa predvídať problémy, ktoré nastanú. Ak nemôžeš zvládnuť situáciu, prichádzaj s návrhom riešení, keď problém predkladáš na riešenie. Aj keď šéf môže tvoje riešenie zamietnuť a použiť iné, získaš si povesť, že vieš problémy riešiť.

6. Buď presný. To že meškáš len chvíľku, ťa neospravedlňuje, že si nebol k dispozícii, keď ostatní ľudia potrebovali pomoc v práci. Zvyk oneskorovať sa môže mať za následok, že stratíš zamestnanie.

7. Pracuj zodpovedne. Ľudia rýchlo poznajú, kto robí tak, ako má, a kto využíva každú možnosť ako sa uliať.

8. Nebuď “vŕzgavým kolieskom”. Ako denný pracovný štýl vedie takýto prístup k vlastnej porážke. Nech na teba nepozerajú tak, že tu prichádza problém alebo “tu prichádza sťažnosť”.

9. Starostlivo si vyberaj svoje bitky. Pri rozhodovaní o tom, kedy bojovať a kedy nebojovať, si musíš zodpovedať na tieto otázky: Akú zmenu tento problém skutočne vnesie do môjho života? Je trvalá alebo prechodná? Má cenu urobiť si nepriateľa či nepriateľov? A čo je najdôležitejšie, jestvuje reálna nádej na víťazstvo? Nezaraduj sa medzi ľudí, ktorí sa vrhajú do bezperspektívnych pracovných bitiek. Odpovedz si na tieto otázky predtým, než urobíš niečo hlúpe.

10. Nepoddávaj sa nespokojnosti. Nemôžeš vždy zvíťaziť. Nik nemôže. Očakávaj, že niekedy prehráš, a nebudeš mrhať svojou energiou, dobrotou svojich spojencov a trpezlivosťou svojho šéfa tým, že každú otázku premeníš na osobné križiacke ťaženie.

11 . Buď v styku s tými, čo rozhodujú. To je najlepšia cesta, ako niečo urobiť. Zaoberať sa ľuďmi s malou autoritou je zvyčajne stratou času a síl.

12. Usiluj sa porozumieť jazyku svojho šéfa. Ak to nie je príliš ťažké, znamená “Urob to …a čím skôr, tým lepšie”. “Ak vám môžem trochu poradiť …” znamená to “Urob to takto!” “Nechcem vás popoháňať” znamená “Ponáhľaj sa”.

13. Maj prehľad o tom, čo robia druhí. Na túto dôležitú skutočnosť sa často zabúda. Ľudia plnia svoje individuálne úlohy a uniká im celkový obraz. Aké triumfy a neúspechy vykázala vaša organizácia v minulom roku? Čo sa má naplánovať? Aké sú hlavné ciele a obavy vašej organizácie? Ako vaša práca súvisí so všetkým, čo sa deje okolo? Poznaj tieto veci a poznáš, ako a kedy sa usilovať o svoje ciele.

14. Vychádzaj dobre so spolupracovníkmi. Nijaký šéf sa nezaujíma o to, kto má “pravdu” pri spore medzi spolupracovníkmi. Jediné, čo vie, je, že vnútorné boje vedú k zníženiu produkcie. Ak sa zúčastňuješ na spore, pre tvojho šéfa si automaticky zlý. Preto buď ochotný pristúpiť na ústupky, aby si udržal mier. To niekedy znamená nechať ostatných robiť vlastným spôsobom, aj keď vieš, že tvoja cesta je lepšia a môžeš to dokázať.

15. Buď diskrétny. Nikdy nehovor o záležitostiach organizácie a o ľuďoch v nej podrobne alebo menovite na verejných miestach, kde to môže počuť cudzí človek. Buď diskrétny aj v súkromí pred nezúčastnenou osobou, pokiaľ ide o politiku, problémy a podnikanie organizácie.

16. Rozvíjaj zmysel pre načasovanie. Maj trpezlivosť a čakaj na vhodnú príležitosť a situáciu. Mnohé faktory – šéfova nálada, úspech tvojho posledného projektu, najnovšia štvrťročná správa o ziskoch spoločnosti – môže mať vplyv na to, či povie áno alebo nie, či získaš podporu alebo odmietnutie.

17. Neklam. Nič nie je také vážne, aby to klamanie nemohlo urobiť ešte horším. Ak si prichytený pri klamstve, strácaš dôveru, čo môže poškodiť tvoju kariéru.

18. Čítaj odborné publikácie. Je dôležité poznať, čo sa deje v tvojom odbore, a odborné publikácie ťa pomôžu informovať. To bude dôkazom, že sa zaujímaš o svoje zamestnanie, svoj podnik a dôležité odborné otázky.

19. Poznávaj svojich blížnych. Pripoj sa a buď aktívny v jednej či viacerých odborných organizáciách. Kontakt, ktorý nadviažeš, a informácie, ktoré získaš, ti osobne pomôžu, keby si menil zamestnanie, a pomôžu zlepšiť tvoje postavenie vo vzťahoch s tvojím dnešným šéfom.

20. Nerob nijaké predpoklady. Ak sa pristihneš, že myslíš alebo hovoríš “Nikdy som od neho neočakával takéto správanie” alebo naopak “Som taký sklamaný. Bol som si istý, že to urobí takto”, musíš si uvedomiť, že si urobil chybu, pokiaľ ide o správanie iných.


Napísať komentár