Tajomstvá úspechu

02. 06. 2006 | 6/2006 | Komentáre čitateľov [0]

Ako sa stať výnimočným. Máte schopnosti na to, aby ste sa stali výnimočným manažérom? V šiestich bodoch sa dozviete, akými spoločnými cestami k úspechu sa vyznačujú úspešní manažéri.

Tajomstvá úspechu

Manažérov a vedúcich pracovníkov je veľa. Ale len málo z nich to dotiahne do topmanažmentu. Máte schopnosti na to, aby ste sa stali výnimočným manažérom? V šiestich bodoch sa dozviete, akými spoločnými cestami k úspechu sa vyznačujú úspešní manažéri.

Šesť zásad úspechu:

Topmanažéri poznajú a zvyšujú svoju osobnú cenu v každej fáze ich kariéry. Špičková kvalifikácia je základným predpokladom. Avšak individuálne zvyšovanie vlastnej hodnoty je výsledkom skúseností, ktoré získali v priebehu niekoľkých rokov vo vedúcich pozíciách. Talent ide ruka v ruke s vedomosťami a skúsenosťami a permanentne sa krok za krokom rozvíjal. Tento proces prebieha do istej miery vedome a zámerne. Topmanažéri praktizujú podporujúci štýl vedenia. Pochopili, že si nemôžu cestu na vrchol vydobyť ako „sólisti“. Preto to riešili tak, že si okolo seba vždy vytvorili skupinu tých najlepších, ktorých lojalitu si zabezpečili pozitívnou a podporujúcou pracovnou klímou. Pracovníci môžu ich potenciál naplno využiť.

Topmanažéri berú veci v správnej chvíli s nadhľadom. Nevynucujú si svoju kariéru, ale nechávajú veciam aj voľný priebeh, keď hyperaktivita nič neprináša.

Topmanažéri hľadajú výzvu. Neusilujú sa o najlepšie miesta v podniku, ale vyhľadávajú krízové oblasti. Keď problém úspešne prekonajú alebo vyriešia, podaril sa im majstrovský kúsok. Takýto postup priťahuje pozornosť a poháňa kariéru dopredu.

Topmanažéri sa koncentrujú na diferencovanie. Osemdesiat percent úloh sa pohybuje v pevnom rámci. V tejto oblasti sa s ničím zvláštnym hýbať nedá. Kto sa koncentruje len na tieto úlohy a pokúša sa ich veľmi dobre splniť, zostane len v „sivom priemere“. Úspešní manažéri využívajú zostávajúcich dvadsať percent na to, aby dosiahli niečo výnimočné. Na to sa plne orientujú a koncentrujú.

Topmanažéri hľadajú zábavu. Nepreberajú žiadne úlohy, ktoré nie sú v súlade s ich schopnosťami a ktoré ich vášnivo neinšpirujú. Zostávajú autentickí a obklopujú sa ľuďmi, ktorí sú im sympatickí. Vlnová dĺžka musí byť jednoducho v súlade. Ich mottom je: len keď som spokojný, môže dokázať niečo výnimočné.


Napísať komentár