Vytvorte prestávkami napätie pri prezentácii

30. 08. 2006 | 2/2006 | Komentáre čitateľov [0]

Vytvorte prestávkami napätie pri prezentácii. Rečníka, ktorý robí prestávky, pokladajú poslucháči za osobitne kompetentného, pretože tento štýl hovorenia vyžaruje pokoj, rozvahu a suverenitu a vytvára napätie.

Vytvorte prestávkami napätie pri prezentácii Rečníka, ktorý robí prestávky, pokladajú poslucháči za osobitne kompetentného, pretože tento štýl hovorenia vyžaruje pokoj, rozvahu a suverenitu a vytvára napätie. Ak chcete vašou prezentáciou presvedčiť kolegov odôležitosti projektu, použite tento „prostriedok na upokojenie“.

Prestávky majú pre obe strany výhody:

Poslucháči• môžu vypočuté informácie lepšie spracovať,• môžu si chvíľu oddýchnuť,• môžu sa pripraviť na prijímanie ďalších myšlienok.Rečník• môže si pripraviť ďalšiu myšlienku,• môže pokojne dýchať,• môže nadviazať očný kontakt s poslucháčmi aodhadnúť atmosféru.Rada: Trénujte trochu techniku prestávok. Hovorte text anahrajte si ho na diktafón, potom skontrolujte pauzy. Deväťdesiat percent rečníkov robí príliš málo a príliš krátke pauzy.

(Príspevok pripravený vspolupráci sčasopisom ÚPEŠNÝ MANAŽÉR)

PDF prílohy

Stiahnite si PDF verziu článku


Napísať komentár