Zákerné fauly v biznise

30. 07. 2006 | 12/2001 | Komentáre čitateľov [0]

Zákerné fauly v biznise. Múdrosť F. Lautenschlagera hovorí, že skúsenosťou sa stáva človek bystrejším.

Zákerné fauly v bizniseMúdrosť F. Lautenschlagera hovorí, že skúsenosťou sa stáva človek bystrejším. Často je však omnoho rozumnejšie od skúsenosti upustiť, pretože sú väčšinou spojené s bolestnými zraneniami. Športovec, ktorý vďaka zničenému kolenu pochopil, že slušnosť môže chrániť zároveň aj jeho, zaplatil za túto múdrosť veľmi vysokú cenu. To isté platí pre ľudí so slobodným povolaním, ako aj pre všetkých vrcholových manažérov a podnikateľov. Ten, koho o konflikte presvedčia až veľké straty a vyčerpávajúce právne spory, stráca často do ďalšieho podnikania chuť. Kto je bystrý, nechá, aby zlé skúsenosti získavali iní a na nich bude stavať správnu cestu pre seba. Kto z vás si doplní tento potenciál ešte o “vedomie konfliktu” a o základné psychologické poznatky, ktoré nasledovne zhrnuli poprední odborníci, bude skrátka neporaziteľný :

 • Negatívna dynamika konfliktu je často nebezpečnejšia ako konflikt sám.
 • Konflikty môžu byť náhodné výbuchy alebo položené míny.
 • Prílišná zaviazanosť vás núti k záväzkom navyše.
 • Áno musí znamenať áno ! Nie musí byť nie! Všetko ostatné nikam nevedie.
 • Len ten, kto vie slúžiť, vie aj vládnuť.

Férový prístup ako princíp je základom maximálne slobodného Správania.

 • Konflikty predstavujú deštruktívnu energiu, ktorá nás môže zničiť človeka, podnik, celú spoločnosť.
 • Jasnosť, pravdivosť a dôslednosť. Múr, o ktorý sa konflikty zarážajú.
 • Mnohé konflikty trvajú, kým nenastane zmena.
 • Mnohé konflikty je nutné odstraňovať ako horu. Vrstvu za vrstvou , po dlhý čas.
 • V zákonu zotrvačnosti je konflikt už obsiahnutý.
 • Štylizujte sa do divadelných úloh, ak chcete vedieť ako ku konfliktu došlo.
 • Ten, kto vie, že nevie nič , môže mnoho dokázať.
 • Ak nám chýba fyzická vitalita, sme viacej náchylní ku konfliktom.
 • Oslobodenie sa od predsudkov je najdôležitejším krokom k úspešnej komunikácii.
 • Ľudia, ktorí sú schopní najhorších podrazov vzbudzujú často na prvý pohľad najlepší dojem.
 • Kto prekoná ťažké obdobie s dôstojným kľudom a s jasnou mysľou, ovláda pravé umenie žiť.
 • Budovať komunikáciu znamená odstraňovať konflikty.
 • Duch môže prežiť len vďaka duši.
 • Podrazov sa človek nezbaví. Vždy sa k nemu budú znovu a znovu vracať.
 • Kto sa sám preťažuje, oslabuje svoju obranyschopnosť voči podrazom.

Napísať komentár