BPM - alfa a omega efektívnosti

29. 07. 2006 | 12/2004 | Komentáre čitateľov [7]

BPM - alfa a omega efektívnosti.Hovoríme s popredným odborníkom, profesorom Augustom-Wilhelmom Scheerom o riadení podnikových procesov. Niet pochyb, že tlak užívateľov na dodávateľov riešení narastá. Užívatelia chcú nemilosrdne znižovať náklady a zvyšovať efektívnosť implementovaných IT technológií a riešení.

BPM – alfa a omega efektívnosti

Hovoríme s popredným odborníkom, profesorom Augustom-Wilhelmom Scheerom o riadení podnikových procesov

Niet pochyb, že tlak užívateľov na dodávateľov riešení narastá. Užívatelia chcú nemilosrdne znižovať náklady a zvyšovať efektívnosť implementovaných IT technológií a riešení. A dodávateľom neostáva nič iné, iba promptne reagovať. Preto sú tu nové koncepty, s ktorými prichádzajú najväčší hráči, či už SAP s NetWeaver, IBM s On demand, alebo HP s Adaptive Enterprise. Máme tu aj ďalší koncept BPM – Bussines Proces Management, čo je vlastne riadenie podnikových procesov. Pán profesor, akým súčasným výzvam čelí dnes vrcholový manažment, aby sa rozhodol správne?

- V súčasnosti existujú dva dôvody, prečo sa zaoberať práve problematikou riadenia podnikových procesov. Sme svedkami, že sa vytvárajú spolupráce alebo partnerstvá medzi až diametrálne rozdielnymi firmami, ktoré kedysi vôbec neexistovali. Napríklad finančné inštitúcie spolupracujú s leteckými prepravcami, s obchodníkmi a vymýšľajú nové koncepty krížového predaja. Nie je už ani zriedkavosťou, že samotné automobilky financujú nielen všetky veci ohľadom kúpy auta, ale začínajú financovať aj kúpu nehnuteľnosti a podobne. Tento trend vedie k tomu, že sa treba pozrieť na procesy s partnermi z iného hľadiska, ako doteraz fungovali. V tomto prípade už nevystačíme iba s určitým stupňom dôvery, ktorú vkladáme do nového partnera. Keď sa už raz otvoríme voči partnerom zvonka, a prijmeme kolaboráciu ako základný prvok svojho fungovania na trhu, musíme zaviesť procesné riadenie aj do týchto vzťahov. Rozhodne nevystačíme s tým, že máme procesné riadenie zavedené vo vlastnej firme a náš partner, s ktorým kooperujeme, o tom ani nechyruje… Druhý dôvod, prečo práve BPM, tkvie v technológii. Ak sa pozriete na všetky softvérové architektúry, ktoré sa momentálne na trhu nachádzajú, dopracujete sa k veľmi veľa riešeniam na trhu. A už teraz je jednoznačný trend ku koncentrácii. Je tiež jasné, že na konci zostane málo veľkých firiem, ktoré budú schopné celé softvérové architektúry na väčších teritóriách trhu ponúknuť, podporovať a ďalej vyvíjať. Práve preto sa každý podnik musí veľmi dôkladne zaoberať otázkou, ktoré technologické riešenie vlastne zavedie, na ktorú platformu vsadí. A v tom momente si musí položiť otázku – aké má vlastne procesy. Je veľmi dôležité vybrať potom partnera, ktorý je schopný presne pokryť požiadavky jednotlivej firmy, a nielen jej samotnej, ale s ohľadom na spoluprácu so všetkými partnermi okolo.

Aj v tomto prípade platí, že rozhodne to ako naliehavosť riadenia procesov pochopí vrcholový manažment a akú dá tejto otázke prioritu. Je rozdiel vo vnímaní proces managementu medzi Amerikou a Európe, a špeciálne strednou a východnou Európou? Najmä, ak sám tvrdíte, že čas, kedy sa firmy učili, čo je to BPM, je už preč…

- V Amerike vlastne BPM začal v deväťdesiatych rokoch. Americké firmy si za ten čas uvedomili skutočné výhody procesného prístupu a procesného riadenia. Obzvlášť sa to prejavilo v USA, kde väčšina firiem je riadená tayloristicky, teda funkčne orientovaná. V takýchto prípadoch procesné riadenie zrýchľuje všetky procesy vo vnútri firmy, zefektívňuje ich, čím takáto spoločnosť získava veľkú konkurenčnú výhodu. Pokiaľ ide o Nemecko alebo západnú Európu, tam sa problematika procesného riadenia spočiatku viac chápala pragmaticky, ako návod na zlepšenie operatívnej činnosti firmy. Aj keď už aj na týchto trhoch bádame trend vnímať BPM ako metódu strategického riadenia. Európske firmy si uvedomujú, že už nejde len o zefektívnenie jedného či dvoch procesov, ale že sa dá zefektívniť a zmeniť život v celej firme – a to je nakoniec výhra aj pre zákazníka. Ako príklad by som uviedol spoločnosť Siemens, ktorá náš nástroj ARIS používa ako strategický inštrument na permanentné zlepšovanie procesov vo vlastnej firme.

Keď sa pozrieme na strednú a východnú Európu, nevynímajúc Slovensko, tam jednoznačne tiež nie je potrebné veľmi toho učiť, čo je to BPM. Jednoducho väčšina firiem, ktoré sú trochu väčšie, tak majú budú majoritnú časť vlastníkov zo západnej Európy, alebo nejaké partnerstvá so západnou Európu. Teda musia sa automaticky prispôsobovať spôsobu riadenia týchto firiem. Aby mali konkurenčné výhody voči iným firmám, ktoré to nerobia. Týka sa to najmä bánk, finančných inštitúcií, strojárskych a energetických podnikov a postupne sa trend BPM rozširuje na celý trh.

Možno vôbec riadenie podnikových procesov outsourcovať, teda vyčleniť a zveriť externému dodávateľovi, tak ako sa to deje v iných oblastiach?

- Otázka namieste. Áno, v každom prípade sa podnikové procesy môžu outsourcovať. Vlastne to, čo my robíme v jednej časti našej firmy, že ponúkame consulting, čiže poradenstvo, je tiež spôsob outsourcingu. Firma si takýmto spôsobom získava vedomosti a know-how, ktoré potrebuje jednorázovo pre jedno riešenie problému, a tým pádom vlastne poverí nejakú firmu, ktorá tieto vedomosti dodá v rámci projektu. V každom prípade existuje aj druhá plnohodnotná možnosť outsourcingu, ktorá sa rozširuje v našej oblasti alebo na našom trhu. To znamená, že nielen vedomosti a know-how, ale aj procesy sa kompletne outsourcujú – teda dodáva ich nejaká tretia strana. Tam, samozrejme, chvíľu potrvá, kým z toho bude nosný trend. Tento typ trhu však momentálne veľmi rastie a trend outsourcovať všetko, čo vie niekto iný a dokáže to urobiť lepšie a za lacnejšie peniaze je veľmi silný. My chceme byť na správny okamih tiež pripravení, ponúkame už aj prvé koncepty, napríklad pre firmy outsourcovať logistiku. Teda nielen zaviesť nejaké logistické riešenie vo firme a to všetko procesne pripraviť, aby to fungovalo, ale samotné fungovanie prebrať pre určitú firmu a vlastne byť ich outsourcingovým partnerom.

Neobávate sa silnejšie konkurencie zo strany klasických dodávateľov podnikových informačných systémov (ERP riešení), prípadne dodávateľov nástrojov business intelligence, ktorí takisto ponúkajú nástroje na meranie efektívnosti a razantne chcú vstúpiť do podnikových procesov?

- Spoločnosti, ktoré ponúkajú ERP riešenia s ďalšími balíkmi by nám mohli určitým spôsobom konkurovať. IBM, SAP a Microsoft takisto dobre vedia, ktorým smerom sa uberá vývoj. V každom prípade sa usilujú, aby procesný manažment mali ako časť ich ERP riešenia. Aj preto sme išli do kooperácie so SAPom. Ten hľadal partnera, ktorý by dokázal túto časť v ich produkte pokryť a vybral si nás, keďže sme mali v tejto oblasti dobrú koncepciu, vyzretý produkt aj dvadsaťročnú skúsenosť. Pochopiteľne, každým dňom sa nám rodia noví konkurenti. Všetci, ktorí s touto oblasťou začínajú, sa nemôžu k BPM dostať veľkým skokom. Najprv sa musia k mnohoročným skúsenostiam nejako dopracovať, a to je naša výhoda. Samozrejme, očakávame aj problémy. Na tomto trhu to bude oveľa ťažšie, ale v každom prípade spojením so SAPom sme sa vlastne na zmenený trh, ktorý ešte len príde, pripravili. Pokiaľ ide o ďalších konkurentov, ktoré ponúkajú dátové analýzy, nevidím v nich žiadnu konkurenciu. Po prvé, ten ich procesný pohľad v skutočnosti nie je až taký procesný, ako to vyslovujú, pretože nemajú až také skúsenosti. Z môjho pohľadu im ide skôr o prežitie.

Našou silnou stránkou je, že sme otvorení voči všetkým riešeniam. Dokážeme rovnako podporiť podnik, ktorý má zavedený back office od SAPu a front office od Microsoft, alebo nejaké iné riešenia. Nie sme nejako ohraničení. Dokážeme rýchlo podporiť medzinárodnú implementáciu fungovanie produktov v celej firme s rozličnými partnerstvami, či sú to dodávatelia, odberatelia a ďalší. Máme aj štandardné rozhrania, ale dokážeme ich naprogramovať aj k riešeniam, ktoré ešte nemáme štandardne v ponuke.

Jozef Šupšák

Firma: IDS Scheer

Galéria obrázkov


Napísať komentár