Jak vybírat vhodnou infrastrukturu pro SOA

12. 01. 2008 | 1/2008 | Komentáre čitateľov [0]

Pokud se podnik rozhodne pro implementaci architektury SOA, měl by postupovat po krocích a postupně realizovat jednotlivé projekty změn podnikových činností. U každého takového projektu přitom nemusí jít pouze o samotné zavádění SOA jako nutné technologické investice.

Jak vybírat vhodnou infrastrukturu pro SOAPokud se podnik rozhodne pro implementaci architektury SOA, měl by postupovat po krocích a postupně realizovat jednotlivé projekty změn podnikových činností. U každého takového projektu přitom nemusí jít pouze o samotné zavádění SOA jako nutné technologické investice. Inkrementální přínosy těchto projektů se mohou a mají promítnout i do jejich pozitivní investiční návratnosti, takže si SOA získává renomé nejen jako technologické řešení, ale také jako generátor zisku.

Motorem přechodu kSOA je tedy jednak krátkodobá návratnost investic (existuje mnoho příkladů, kdy se návratnost SOA projektů počítá na týdny a měsíce, nikoli na roky), jednak dlouhodobá perspektiva budování pružné, odolné a škálovatelné podnikové aplikační struktury.

Klíčem koběma typům přínosů je správná volba infrastruktury, na jejímž základě bude celá stavba stát. Obecně platí, že organizace by měly hledat takovou základní infrastrukturu pro SOA, ·jejíž celkový rozsah není příliš velký,

· kterou lze škálovat tak, aby mohla být dostatečně výkonná, spolehlivá a dostupná i na úrovni celého podniku,

·která počítá sheterogenitou systémů a aplikací tím, že už od základu umožňuje interoperabilitu.

ZMĚNY JSOU PRAVIDLEM

Zavést a provozovat SOA tak, aby brzy přinesla odpovídající přínosy a návratnost, není jednoduché ani snadné. Působnost dnešních distribuovaných podniků přesahuje jejich hranice. Podnikové procesy se vykonávají napříč funkcemi, organizacemi a geografickými regiony a zahrnují dodavatele, partnery a zákazníky. Uprostřed těchto organizací je mnoho heterogenních platforem, systémů, aplikací, databází a sítí. Hlavním problémem je, jak za těchto podmínek propojit lidi, procesy a technologie, zachovat možnosti jejich spolupráce a zároveň jim zajistit potřebnou pružnost a umožnit jim tak reagovat na proměnlivé potřeby podnikání.Změny podnikových činností jsou dnes pravidlem. Obstojí ten, kdo se dokáže těmto změnám přizpůsobit. Ktomu potřebujete jednak uchovat a integrovat funkceexistujícího IT prostředí včetně původních uzavřených systémů (sil) a zároveň své IT otevřít budoucímu vývoji tak, aby se mohlo stát garantem akceschopnosti celého podniku.

Plná verzia článku vpriloženom pdf

Kľúčové slová: služby, infraštruktúra, platforma, SOA

PDF prílohy

Stiahnite si PDF verziu článku


Napísať komentár