Poznáte pravdu o nákladoch spojených s tlačou dokumentov?

13. 01. 2008 | 1/2008 | Komentáre čitateľov [0]

Analýzy hovoria, že iba málo užívateľov má presné informácie o celkových nákladoch, ktoré súvisia s tvorbou dokumentov a správou týchto zariadení. Viete vôbec, koľko rôznych zariadení používate vo firme a či máte tieto zariadenia optimálne rozmiestnené a či plne využívate ich potenciál?

Poznáte pravdu onákladoch spojených stlačou dokumentov?

Analýzy hovoria, že iba málo užívateľov má presné informácie ocelkových nákladoch, ktoré súvisia stvorbou dokumentov asprávou týchto zariadení. Viete vôbec, koľko rôznych zariadení používate vo firme ači máte tieto zariadenia optimálne rozmiestnené ači plne využívate ich potenciál? Poznáte detailne výšku nepriamych nákladov pri tlači, kopírovaní afaxovaní dokumentov avôbec poznáte náklady súvisiace sprevádzkou vašich zariadení? Prevláda zjednodušená predstava, že náklady na tlač – to je vlastne iba cena tlačiarne a toneru. Veľký omyl! Spravidla až samotná prevádzka tlačiarní, kopíriek či multifunkčných zariadení nás vyvedie zomylu.

ČO VÁS STOJÍ JEDNA STRANA

Máte predstavu, koľko vás stojí tlač jednej strany povedzme zmalej tlačiarne? Ako modelový príklad uvedieme malú laserovú tlačiareň: Zistite si cenu spotrebného materiálu, jeho plánovanú výdrž a upravte výdrž spotrebného materiálu podľa reálneho pokrytia (plánovaná výdrž tonerových náplní sa väčšinou uvádza pri pokrytí papiera tonerom je 5%, reálne pokrytie môže byť v závislosti od tlačeného výstupu vyššie, 7-10% pokrytie nie je nezvyčajné). Podeľte tieto dve čísla a pripočítajte cenu papiera. Ak zoberiete do úvahy závery Gartner aurobíte spätný prepočet, pravdepodobne sa dostanete ku cene strany vrozmedzí 3-6 Sk. Výsledok je pre mnohých možno prekvapujúci. Ato sú náklady spojené sprevádzkou laserových zariadení neporovnateľne nižšie ako prevádzka atramentových tlačiarní, kde sa dopočítate ešte kvyšším číslam.

Plná verzia článku vpriloženom pdf

Kľúčové slová: náklady, tlač dokumentov, efektívnosť, optimalizácia

Galéria obrázkov

PDF prílohy

Stiahnite si PDF verziu článku


Napísať komentár