Prečo a ako zavádzať architektúru SOA

12. 01. 2008 | 1/2008 | Komentáre čitateľov [0]

Servisne orientovaná architektúra SOA umožňuje prebudovať IT infraštruktúru, odstrániť redundanciu a zrýchliť projekty. Dosahuje to konsolidáciou a opakovaným použitím aplikačných služieb. Vďaka SOA sa podnikové IT môže rýchlejšie prispôsobovať meniacim sa podnikovým potrebám, rýchlejšie a s menšími nákladmi realizovať nové IT projekty a výrazne obmedzovať priebežné výdavky na administratívu.

Tento článok je platený Objednajte si platený prístup

Workshop: Ako zvýšiť tržby z predaja krabicového softvéru alebo SaaS


4.9.2919, Bratislava

Obsah workshopu:

  • Na ktoré informácie sa sústrediť pri prezentácii softvéru
  • Ktoré informácie rozhodujú o predaji
  • Delenie obchodníkov, typológia
  • Odmeňovací systém a motivácia
  • Za akú cenu sú ochotní zákazníci kúpiť softvér
  • Rôzne kanály predaja (e-commerce, call centre, sales force),
  • Kritériá určujúce použitie konkrétneho predajného kanála