Procesne orientované informačné systémy

20. 07. 2006 | 1/2005 | Komentáre čitateľov [0]

Dnešné procesne orientované IS sú schopné nielen generovať tok takýchto informácií automaticky podľa toho, ako sa vyvíja priebeh dodávateľského reťazca, ale sú schopné generovať aj príslušné procesné postupy a súvisiace požadované doklady, čo sa prejavuje napr. zvýšenou flexibilitou dodávateľa voči klientom, ale aj zlepšením ekonomických parametrov podniku.

Tento článok je platený Objednajte si platený prístup

IT právo prakticky: GDPR po roku & zmluvné vzťahy v IT

17.septembra 2019, Bratislava

  • Blok GDPR po roku v praxi, čo priniesla európska norma, aké otázky ostali zatiaľ otvorené
  • Zmluvy a zmluvné vzťahy v