Procesne orientované informačné systémy

20. 07. 2006 | 1/2005 | Komentáre čitateľov [0]

Dnešné procesne orientované IS sú schopné nielen generovať tok takýchto informácií automaticky podľa toho, ako sa vyvíja priebeh dodávateľského reťazca, ale sú schopné generovať aj príslušné procesné postupy a súvisiace požadované doklady, čo sa prejavuje napr. zvýšenou flexibilitou dodávateľa voči klientom, ale aj zlepšením ekonomických parametrov podniku.

Tento článok je platený Objednajte si platený prístup

Workshop: Ako zvýšiť tržby z predaja krabicového softvéru alebo SaaS


4.9.2919, Bratislava

Obsah workshopu:

  • Na ktoré informácie sa sústrediť pri prezentácii softvéru
  • Ktoré informácie rozhodujú o predaji
  • Delenie obchodníkov, typológia
  • Odmeňovací systém a motivácia
  • Za akú cenu sú ochotní zákazníci kúpiť softvér
  • Rôzne kanály predaja (e-commerce, call centre, sales force),
  • Kritériá určujúce použitie konkrétneho predajného kanála