Zavádzame Business Process Management

12. 01. 2008 | 1/2008 | Komentáre čitateľov [0]

Zavádzame Business Process Management. BPM je prístup k riadeniu podniku kombinujúci metódy a technológie, ktoré umožňujú  riadiť celý životný cyklus podnikových procesov. Tento prístup zohľadňuje ako sa na procesoch podieľajú ľudia, organizácie, aplikácie, dokumenty, a iné zdroje informácií.

Tento článok vyžaduje prihlásenie. Prihláste sa prosím.
Ak ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.

Workshop: Ako zvýšiť tržby z predaja krabicového softvéru alebo SaaS


4.9.2919, Bratislava

Obsah workshopu:

  • Na ktoré informácie sa sústrediť pri prezentácii softvéru
  • Ktoré informácie rozhodujú o predaji
  • Delenie obchodníkov, typológia
  • Odmeňovací systém a motivácia
  • Za akú cenu sú ochotní zákazníci kúpiť softvér
  • Rôzne kanály predaja (e-commerce, call centre, sales force),
  • Kritériá určujúce použitie konkrétneho predajného kanála