Riadenie výkonnosti

Analytické nástroje business intelligence – silný nástroj aj pre menšie spoločnosti…

Riadenie výkonnosti obchodnej činnosti - preferencie, realizačné schémy a budúcnosť… Článok vyžaduje prihlásenie

Objavenie hodnoty: Lepší spôsob stanovenia priority investíciám do IT

Čo sa skrýva za pojmom Business Process Management Článok vyžaduje prihlásenie

Dva mýty o Open Source Článok vyžaduje prihlásenie

Utility computing – koncepcia budúcnosti Článok vyžaduje prihlásenie

Je Open Source softvér vhodný pre verejnú a štátnu správu? Článok vyžaduje prihlásenie

Riadenie výkonnosti obchodnej činnosti - preferencie, realizačné schémy a budúcnosť… Článok vyžaduje prihlásenie

Riadenie výkonnosti obchodnej činnosti – analytické a aplikačné stratégie… Článok vyžaduje prihlásenie

Ako udržať konkurencieschopnosť podnikov Platený článok

Maximalizovanie efektívnosť existujúcich IT pre podnikanie Článok vyžaduje prihlásenie

Najnižšia nadobúdacia cena nie je najlepším kritériom Článok vyžaduje prihlásenie

Ako merať návratnosť informačných technológií Platený článok

Grid ako nová výzva pre efektívnosť IT Článok vyžaduje prihlásenie

Portály a balíky aplikácií Článok vyžaduje prihlásenie

Ďalší server !? Tentokrát aplikačný ?! Článok vyžaduje prihlásenie

Ako webovské služby zmenia architektúru firmy? Článok vyžaduje prihlásenie

Webové služby - revolúcia alebo nová bublina? Článok vyžaduje prihlásenie

Zvyšovanie efektivity firmy: nové výzvy, nové trajektórie riadenia IT Platený článok

Potrebuje vaše oddelenie IT „zdravotnú“ prehliadku? Článok vyžaduje prihlásenie

Realizácia technológií virtualizácie Článok vyžaduje prihlásenie

Real Time Enterprise - firma v reálnom čase Článok vyžaduje prihlásenie

Nová architektúra firmy:  desať krokov konštruktívnej demolácie Článok vyžaduje prihlásenie

Optimalizácia podnikových technológií: Evolúcia IT Platený článok

IDS Scheer: sedem zásad procesného riadenia uplatňovaných pri implementácií…

Siemens Business Services:elektronická archivácia

Matador: prenajímať si IT je výhodné

Kompetenčné centrum – cesta k efektívnemu outsourcingu produktov a služieb Článok vyžaduje prihlásenie

Cora GEO: GIS ako riešenie pre moderný priemyselný podnik

Business intelligence a riadenie výkonnosti podniku Článok vyžaduje prihlásenie

FILENET medzi lídrami Business Process Managementu

Konica Minolta Slovakia: o nových trendoch v správe dokumentov Článok vyžaduje prihlásenie

IDS Scheer: Procesný manažment ako nástroj zvyšovania výkonnosti firiem

Kam kráča Business Intelligence Článok vyžaduje prihlásenie

Podpora pre riadenie výkonnosti podniku Platený článok

Integrácia plánovania a rozpočtovania Platený článok

Staronové pojmy SLA a SLM: na čo slúžia a ako ich využiť Platený článok

Zmena trendov v riadení IT: od CIO k CPO Platený článok

Kam smeruje riadenie procesov Platený článok

Desať otázok na zamyslenie Článok vyžaduje prihlásenie