Prístupové krajiny v zrkadle programu e-Europe+

31. 07. 2006 | 1/2004 | Komentáre čitateľov [0]

Prístupové krajiny v zrkadle programu e-Europe+. Ministerská konferencia v Budapešti globálne zhodnotila úspešnosť programu e-Europe+ pre prístupové a kandidátske krajiny (PKK), ktorý oficiálne skončil v roku 2003. Prístupové krajiny vstúpia do rozbehnutého programu e-Europe 2005.

Prístupové krajiny v zrkadle programu e-Europe+Ministerská konferencia v Budapešti globálne zhodnotila úspešnosť programu e-Europe+ pre prístupové a kandidátske krajiny (PKK), ktorý oficiálne skončil v roku 2003. Prístupové krajiny vstúpia do rozbehnutého programu e-Europe 2005. Príspevok si všíma niektoré vybrané aspekty hodnotiacej správy. Súčasné hodnotenie predstavuje veľkú výzvu aj pre Slovenskú republiku, ato najmä v súvislosti jej vstupom do EÚ.

AMBICIÓZNE CIELE. EÚ si na Lisabonskom summite vytýčila ambiciózny cieľ “stať sa v roku 2010 najvyspelejšou a najdynamickejšou ekonomikou na svete založenou na znalostiach, ktorá bude schopná podporovať trvale udržateľný rast, väčšiu sociálnu súdržnosť a ponúkať viac a lepších pracovných miest”. K tejto výzve sa pripojili aj vtedajšie kandidátske krajiny.

PDF prílohy

Stiahnite si PDF verziu článku


Napísať komentár