Komunikačné technológie – určujúci faktor pre globálne zvyšovanie produktivity

15. 01. 2009 | 12/2008 | Komentáre čitateľov [0]

Komunikačné technológie – určujúci faktor pre globálne zvyšovanie produktivity. Pred dvomi rokmi analytická spoločnosť The Economist Intelligence Unit (EIU) vydala správu sponzorovanú spoločnosťou Cisco, „Foresight 2020: Ekonomické, priemyselné a korporátne trendy.“ Hovorí o zmenách, ktoré nás počas nadchádzajúcich 15 rokov čakajú v podnikateľskom prostredí. Na aké trendy sa musíme pripraviť? Túto otázku sme položili Marcelovi Rebrošovi, generálnemu riaditeľovi Cisco Slovensko.

Komunikačné technológie – určujúci faktor pre globálne zvyšovanie produktivity

Pred dvomi rokmi analytická spoločnosť The Economist Intelligence Unit (EIU) vydala správu sponzorovanú spoločnosťou Cisco, „Foresight 2020: Ekonomické, priemyselné a korporátne trendy.“ Správa vznikla z globálneho prieskumu viac ako 1 600 vrcholových predstaviteľov významných firiem zo 100 krajín celého sveta. Hovorí o zmenách, ktoré nás počas nadchádzajúcich 15 rokov čakajú v podnikateľskom prostredí. Na aké trendy sa musíme pripraviť? Túto otázku sme položili Marcelovi Rebrošovi, generálnemu riaditeľovi Cisco Slovensko.

Správa hodnotila hlavné zmeny ktoré možno očakávať z hľadiska svetovej ekonomiky a identifikovala päť hlavných trendov, ktoré ovplyvnia vývoj vo všetkých podnikateľských sektoroch. Hlavným trendom, ktorý bude pretrvávať do roku 2010 a aj za tento horizont, bude globalizácia, vďaka ktorej nové trhy v Číne či Indii preberajú väčšiu časť koláča svetovej ekonomiky. Z toho vyplýva aj atomizácia práce – práca sa vďaka globalizácii a sieťovým technológiám realizuje tam, kde je to najjednoduchšie. To znižuje náklady, ale zároveň prudko zvyšuje nároky na efektívnu spoluprácu. Ďalším trendom sú demografické zmeny, meniaci sa pomer mladej a starej populácie. Mení sa aj správanie spotrebiteľov – zákazníci už nechcú len najlepší výkon za dobrú cenu, ale chcú personalizované produkty a aj v biznise vyhľadávajú osobné vzťahy. Posledný trend sa týka manažmentu poznatkov, ktorý bude pre organizácie predstavovať čoraz významnejšiu oblasť.

Galéria obrázkov

PDF prílohy

Stiahnite si PDF verziu článku


Napísať komentárVirtuálna konferencia: Digitálny svet a právne aspekty jeho fungovania

  • Efektívne vymáhanie práv
  • Ochrana súkromia v digitálnom svete
  • IT zmluvy

Bratislava, 24.9.2020