Archive (Articles in the database until 31.8.2009)

Silnejšiu kontrolu a väčšie možností výberu pri využívaní mobilného internetu…

Ako riadiť prístup k citlivým informáciám

Zo zákulisia vzniku biometrického pasu

Vízie a trendy biometrie Paid article

Intelligence Grid - nová bezpečnostná architektúra na ochranu verejnosti

Ako správne používať penetračné testy? Paid article

Bezpečnosť až na prvom mieste

Log management – základ Security Information management riešenia

Reálna návratnosť investícií do bezpečnosti Paid article

Analýza rizík ako neodmysliteľná súčasť systému riadenia informačnej bezpečnosti… Article requires login

Sme pripravení na katastrofy? Paid article

Znižovanie podnikových rizík

Od antivírovej ochrany ku kybernetickému zločinu

Identity and Access Management v Európe Article requires login

Informačná bezpečnosť - rovnováha medzi rizikom a výkonnosťou

Zmeny v informačnej bezpečnosti a ich dôsledky pre bezpečnostných riaditeľov… Article requires login

Zabezpečenie internetu: Cena len pre víťaza

Trendy informačnej bezpečnosti v kontexte Slovenska Paid article

Prieskum Úroveň projektového riadenia v SR

Mike Candy

Mário Hluštík

Erik Lukáč

Tomáš Nielsen

Igor Trávnik

RNDr. Ivan Matušek

Oto Hausmann

Manažment projektov Article requires login

Ing. Ivan Sámel

Hans-Peter Ritt Mag.

Ľubomír Slocík, PMP

Ing. Jaroslav Prokop

Ing. Ján Sáreník

Teória tvorby organizačných znalostí ako východiskový predpoklad manažmentu…

Prieskum Úroveň projektového riadenia SR

Aj v biznis etikete platí – iný kraj, iný mrav

Riešenie konfliktov sa nezaobíde bez počúvania

Hľadáte zamestnancov? Vyskúšajte služby agentúr

Sebadôverou k charizme

Päť princípov ako budovať charizmu

Transformácia dátových centier s podporou HP