Ako si poradiť s konfliktami na pracovisku?

26. 10. 2008 | 9/2008 | Comments [0]

Ako si poradiť s konfliktami na pracovisku? Na potlačenie intenzity deštruktívnych konfliktov má manažér k dispozícii niekoľko postupov. Sú to stratégie vyhnutia sa konfliktu, prispôsobenia sa, útoku na protivníka, kompromisu či spolupráce.

Ako si poradiť s konfliktami na pracovisku?

Na potlačenie intenzity deštruktívnych konfliktov má manažér k dispozícii niekoľko postupov. Sú to stratégie vyhnutia sa konfliktu, prispôsobenia sa, útoku na protivníka, kompromisu či spolupráce.

Mnoho ľudí pristupuje ku konfliktom jediným „osvedčeným“ spôsobom. Pritom takmer vždy máme možnosť voliť z niekoľkých prístupov. Samozrejme, je dobré vedieť, v ktorých pracovných situáciách ktorý zo spôsobov voliť a aké výhody či nevýhody ten-ktorý prístup k riešeniu konfliktov má.

Image gallery

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review