Ako zlepšiť governance IT služieb

26. 10. 2008 | 9/2008 | Comments [0]

Ako zlepšiť governance IT služieb. Rapídne zmeny v náhľadoch na vzťah IT a biznisu posledných rokov smerujúce k otvorenosti, flexibilite a agilite IT riešení nevyhnutne vyvolávajú dopady na tradičný spôsob riadenia IT a procesov s ním súvisiacich. Prišla táto vlna už aj k vám? Aký je jej dopad vo vašej organizácii? Tento článok sa pokúsi pomôcť odpovedať na tieto otázky a poskytnúť návod, na akých nástrojoch postaviť IT governance s ohľadom na nové výzvy, ktoré prináša SOA a Web 2.0.

Ako zlepšiť governance IT služieb

Rapídne zmeny v náhľadoch na vzťah IT a biznisu posledných rokov smerujúce k otvorenosti, flexibilite a agilite IT riešení nevyhnutne vyvolávajú dopady na tradičný spôsob riadenia IT a procesov s ním súvisiacich. Prišla táto vlna už aj k vám? Aký je jej dopad vo vašej organizácii? Tento článok sa pokúsi pomôcť odpovedať na tieto otázky a poskytnúť návod, na akých nástrojoch postaviť IT governance s ohľadom na nové výzvy, ktoré prináša SOA a Web 2.0.

Každá veľká technologická vlna sa podpísala na spôsobe, akým organizácie pristupujú k svojmu IT portfóliu a k jeho riadeniu. Zmeny nastávajú v rolách, ktoré sa na riadiacom procese zúčastňujú, v kompetenciách a ich rozsahu prislúchajúcemu jednotlivým rolám v rámci procesu a riadiaci proces samotný, ktorý definuje životný cyklus od vzniku biznis požiadavky až po realizáciu v produkčnom IT prostredí organizácie. Nová generácia IT riešení prichádza v celosvetovom meradle a jej dopad na slovenskom trhu zatiaľ nie je viditeľný tak, ako v tých oblastiach sveta, ktoré sú aktívnejšie vo sfére IT. Samozrejme, tieto dopady pocítia skôr inovatívni hráči adoptujúci nové technológie do svojho prostredia v skoršom štádiu ich vyspelosti a stupňa adopcie v ostatných spoločnostiach, avšak všetky organizácie na ne musia byť pripravené, keďže kritická množina hráčov už potrebné kroky uskutočnila a otázkou nie je či, ale kedy bude potrebné sa trendu prispôsobiť. Táto vlna prichádza v období znižovania rastu, resp. až reálneho znižovania rozpočtov na informačné technológie najmä v západných krajinách ovplyvnených ekonomickou recesiou (napr. americká hypotekárna kríza, ktorá sa prejavila aj v Európe). Očakávania vyššej efektivity využívania prostriedkov na IT sú teda vysoké, je však potrebné ich zvládnuť a to nielen technologicky, ale najmä organizačne a na všetkých úrovniach riadenia.

Image gallery

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review