Dotyky s moderným nábytkom

26. 10. 2008 | 9/2008 | Comments [0]

Dotyky s moderným nábytkom. Spoločnosť Fines a. s. so sídlom v Žiline ponúka na slovenský a zahraničný trh viacero typov zaujímavého nábytku. Tradícia, dlhoročné skúsenosti a kvalitný dizajn zaraďujú firmu medzi tých výrobcov, ktorých výrobky sú na domácom a zahraničnom trhu žiadané.

Dotyky s moderným nábytkom

Spoločnosť Fines a. s. so sídlom v Žiline ponúka na slovenský a zahraničný trh viacero typov zaujímavého nábytku. Tradícia, dlhoročné skúsenosti a kvalitný dizajn zaraďujú firmu medzi tých výrobcov, ktorých výrobky sú na domácom a zahraničnom trhu žiadané.

Výrobky sa ponúkajú v širokej škále poťahových látok a odtieňov dreva. Sedacie súpravy svojou variabilitou zostáv prinášajú architektom a projektantom interiérov elegantné možnosti riešenia väčších aj menších priestorov. Fines a. s. má vlastné vývojové štúdio, ktoré spolupracuje s talianskym dizajnovým centrom nábytku. Každý rok pripraví novú škálu látok a dizajnových návrhov tak, aby zaujala spotrebiteľa novými prvkami, ktoré potešia pri zariaďovaní interiéru. Marketingové a obchodné oddelenie má kvalitne prepracovaný systém propagácie výrobkov. Nové produkty sú vystavované vo všetkých väčších a menších obchodných domoch na Slovensku. Zahraničný predaj sa zabezpečuje cez veľkoobchodnú sieť predajcov.

Výrobnú činnosť spoločnosti Fines a. s. z veľkej časti tvorí remeselnícka práca, čo podporuje aj kvalitu finálnych výrobkov. Výrobca kladie dôraz na precíznosť prevedenia jednotlivých operácií. Z pohľadu riadenia však neboli k dispozícií kvalitné alebo v čase dostupné informácie ako o rozpracovanosti jednotlivých zákaziek, tak o spotrebe materiálu a kapacitných možnostiach. Dôležitými prvkami celého riadenia boli sklady surovín a finálnych výrobkov, kde však vznikali významné disproporcie.

Softvérové aplikácie, využívané na riadenie spoločnosti pracovali s distribuovanými dátami, kde sa zhrávaním dát a následným porovnávaním získaval obraz o stavoch v skladoch ako i vo výrobe. Informácie boli dostupné zväčša oneskorene.

Image gallery

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review