EASTLOG 2009 – středoevropský kongres dopravy a logistiky

15. 01. 2009 | 1/2009 | Comments [0]

EASTLOG 2009 – středoevropský kongres dopravy a logistiky

EASTLOG 2009 – středoevropský kongresdopravy a logistiky27. – 29. května 2009, TOP Hotel PrahaLOGISTICKÁ UDÁLOST ROKU – BUĎTE PŘI TOM !Minulého ročníku se zúčastnilo: 1.150 návštěvníků – 75 partnerů – 50 přednášejících

EASTLOG si za 11 let své existence vybudoval jméno nejvýznamnějšího kongresu zaměřeného na dopravu a logistiku nejen vČeské republice, ale jeho význam dosáhl i širšího středoevropského regionu.

Jaké jsou jeho cíle?

- umožnit setkání logistických odborníků na jednom místě

-přinést přehled o trendech a vývoji vdopravě a logistice vnašem středoevropském regionu

-seznámit účastníky se zajímavými projekty a novými technologiemi

-zprostředkovat diskuse aktuálních témat mezi logistickými odborníky

-nabídnout nové pohledy a vize zlogistického pohledu

Co je součástí kongresu EASTLOG ?

Business Arena – centrální místo kongresu sprezentacemi více než 60ti partnerů.

Konference a workshopy – přednášky, případové studie, trendové prezentace, interaktivní diskuse na žhavá témata, nespočet informací a výměny zkušeností skolegy zoboru logistiky a dopravy.

Logistics HR Forum – Interaktivní semináře pro HR / liniové manažery a studenty VŠ/ VOŠ, a SŠ/SOŠ o aktuálních otázkách lidských zdrojů vlogistice.

Trh pracovních příležitostí – zprostředkované setkání studentů VŠ, VOŠ, SOŠ, SŠ a dalších zájemců o práci vlogistickém oboru se zástupci zaměstnavatelů zřad významných logistických providerů.

Regionální dny – skvělá příležitost kzískání ucelených informací o logistickém trhu a podnikatelském prostředí vzemích střední Evropy.

Vrámci této sekce se budou prezentovat Polsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko.Setkání dopravy – workshop věnovaný aktuálním otázkám vdopravě se po loňské premiéře představí jako součást konferenčního programu. Program je připravován ve spolupráci sČESMAD BOHEMIA a Svazem spedice a logistiky ČR.

Firemní semináře – vlastní odborné semináře a zábavné programy konkrétních společností.

Logistický Business Mixer – neformální networkingové setkání 300 – 350 logistických odborníků se společenským programem.

Návštěva logistických center – návštěva zajímavých logistických provozů vČeské republice vněkolika variantách.

Zlatými partnery kongresu EASTLOG 2009 se staly společnosti Toyota Material Handling CZ, přední výrobce manipulační techniky a CTP Invest, developerská společnost voboru industriálních staveb.

Petr Hulec, ATOZ EVENT s.r.o., petr.hulec@atoz.cz

Irena Seibertová, ATOZ EVENT s.r.o., irena.seibertova@atoz.cz

www.eastlog.biz


Write review