Globálny prieskum medzi IT riaditeľmi 2008 – úloha IT v oblasti biznis inovácií

26. 10. 2008 | 9/2008 | Comments [0]

Globálny prieskum medzi IT riaditeľmi 2008 – úloha IT v oblasti biznis inovácií. Tohtoročný medzinárodný prieskum „CIO survey 2008“ poradenskej spoločnosti Capgemini sa zameral na IT riaditeľov (CIO) najvýznamnejších svetových spoločností a ich názory na úlohu IT v biznis inováciách. Cieľom prieskumu bolo zodpovedať otázky ako: Prečo sa IT iba zriedkavo stáva hnacou silou inovácie? Aký je vhodný pomer medzi zameraním sa na inovácie a zameraním sa na prevádzkovú efektívnosť? Akým spôsobom môže riaditeľ IT vytvoriť firemnú kultúru a priestor na podporu inovácii? alebo Aká je tá „správna“ úloha a stratégia pre IT riaditeľa do budúcnosti?

Globálny prieskum medzi IT riaditeľmi 2008 – úloha IT v oblasti biznis inovácií

Tohtoročný medzinárodný prieskum „CIO survey 2008“ poradenskej spoločnosti Capgemini sa zameral na IT riaditeľov (CIO) najvýznamnejších svetových spoločností a ich názory na úlohu IT v biznis inováciách. Cieľom prieskumu bolo zodpovedať otázky ako: Prečo sa IT iba zriedkavo stáva hnacou silou inovácie? Aký je vhodný pomer medzi zameraním sa na inovácie a zameraním sa na prevádzkovú efektívnosť? Akým spôsobom môže riaditeľ IT vytvoriť firemnú kultúru a priestor na podporu inovácii? alebo Aká je tá „správna“ úloha a stratégia pre IT riaditeľa do budúcnosti?

IT oddelenia vo firmách často vnímajú ako „dodávateľov“, resp. „poskytovateľov“ IT služieb, ale len zriedkavo ako „obchodných partnerov“.

Na vytvorenie dlhodobého partnerstva medzi IT oddelením a ostatnými zložkami firmy je potrebné nájsť vhodný pomer medzi dvoma rozdielnymi funkciami (pozíciami), ktoré IT riaditelia môžu zastávať – operátor a inovátor. IT riaditelia – operátori sa zameriavajú na kvalitu poskytovaných služieb, kontinuitu biznisu a znižovanie nákladov. IT riaditelia – inovátori kladú dôraz na dosiahnutie konkurenčnej výhody. Spôsob, akým IT riaditelia dokážu zabezpečiť plnenie obidvoch spomínaných funkcií, vytvára priestor na zvyšovanie pridanej hodnoty IT pre biznis.

Image gallery

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review