Hlavné rozdiely ITIL V3 verzus ITIL V2

25. 10. 2008 | 9/2008 | Comments [0]

Hlavné rozdiely ITIL V3 verzus ITIL V2. Ešte začiatkom roku 2007 knižnica ITIL vo verzii 2 neochvejne panovala ako nepísaný štandard v oblasti riadenia IT služieb (ITSM – IT Service Management) – teda presnejšie jej dve základné publikácie, a to Service Support a Service Delivery.

This article is paid. Subscribe to access paid